Om teamet

I Team for ADHD og Rusmiddelpsykiatri udreder og behandler vi dig, der er over 18 år for:

 • Svær ADHD/ADD
 • Dobbeltdiagnoser, dvs. du har et misbrug og der også er mistanke om alvorlig psykisk sygdom. Misbruget gør, at det er svært at udrede dig.

For at starte i et forløb hos os skal du have en henvisning fra enten:

 • Din egen læge
 • En vagtlæge
 • En privatpraktiserende psykiater
 • Fællesteamet - et samarbejde mellem Regionspsykiatrien Midt og Socialafdelingen i Silkeborg Kommune.

Dit forløb hos os er uden indlæggelse. Du vil blive indkaldt til samtaler og undersøgelser på hverdage i dagstimerne.

Når du kommer ind til os, vil du møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker.

Dit besøg

Når du har fået en henvisning, indkalder vi dig til en indledende samtale i vores Udredningsteam. Du modtager indkaldelsesbrevet i din e-Boks. Samtalen hjælper os sammen med at finde ud af, om du bliver tilbudt udredning i Team for ADHD og Rusmiddelpsykiatri.

Hvis vi tilbyder dig udredning, vil du typisk komme ind til to samtaler hos os. Det er en god idé at tage dine forældre med til en af samtalerne.

Det er ikke sikkert, at vi kan tilbyde dig et forløb. Det er som regel, fordi et andet tilbud er mere relevant for dig. Hvis det er tilfældet, vejleder vi dig om alternative muligheder, f.eks. et kommunalt tilbud.

Din behandling

Hvis vi vurderer, at et forløb hos os er relevant for dig, starter vi din behandling.

Sammen med dig laver vi en plan for din behandling, så den passer til dine behov.

Vi behandler din ADHD/ADD og hjælper dig til, hvordan du bedst kan leve dit liv med ADHD/ADD.

Din behandling kan bestå af:

 • Individuelle samtaler
 • Undervisning i grupper
 • Medicin.

Du kan læse mere om vores behandlingstilbud her

Du kan få undervisning i ADHD/ADD

Vi tilbyder dig undervisning i din diagnose. Her lærer du mere om ADHD/ADD og får hjælp til, hvordan du får en bedre hverdag. Vi taler om et bestemt emne til hver mødegang.

Undervisningen foregår i mindre grupper og vi mødes seks gange i alt.

Pårørende er meget velkomne til at deltage i undervisningen.

Du kan læse mere om undervisningen i ADHD/ADD her.

Du får en primærbehandler

Når du starter i et forløb hos os, får du tilknyttet en primærbehandler - også kaldet kontaktperson. Din primære behandler er ansvarlig for, at din behandling hænger sammen og passer til dig.

Du kan læse mere om din primære behandlers rolle her.

Vi vil gerne inddrage dine pårørende

Dine pårørende kan være vigtige, når vi skal finde ud af, hvordan vi giver dig den bedste behandling. Vi ved, at din sygdom også påvirker deres liv og relation til dig.

Derfor vil vi gerne inddrage dem i din behandling og invitere dem med til samtaler sammen med dig. Vi kan også tilbyde dine pårørende samtaler alene.

Vi inddrager kun dine pårørende, hvis du ønsker det.

Når din behandling hos os slutter

Inden du afslutter dit forløb, laver vi sammen en plan for din opfølgende behandling. Det kan f.eks. være:

 • Hos din egen læge
 • I et kommunalt tilbud.

Du kan også altid søge råd og vejledning hos forskellige organisationer for patienter og pårørende.

Til pårørende

Som pårørende kan du være en vigtig person. Vi vil derfor gerne samarbejde med dig. Du kan være en støtte, og du kan fortælle os:

 • hvordan patienten plejer at være, når vedkommende har det godt
 • forløbet op til, at patienten har fået en henvisning til os
 • særlige forhold i patientens opvækst, som vi skal være opmærksomme på.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Undervisning i ADHD/ADD for pårørende

Du kan som pårørende deltage i undervisning i ADHD/ADD.

Undervisningen giver dig:

 • viden og forståelse for, hvad ADHD/ADD er
 • indsigt i, hvordan du kan håndtere symptomer og støtte patienten bedst muligt.

Du kan læse mere om undervisningen i ADHD/ADD her.

Børn som pårørende

Som barn kan det være rigtig svært at forstå, hvad der sker, når mor eller far er syg. 

Vi tilbyder familiesamtaler, hvor vi har fokus på børnenes behov. Vi hjælper jer med at tale om det, der er svært. Samtalerne foregår på børnenes præmisser og i et sprog, som passer til deres alder.

Du kan læse mere om familiesamtaler i Psykiatriens Hus her.

Find vej

Adresse og kort

Parkering

Offentlig transport

Kontakt

Telefon

7847 5800

Telefontid

Mandag-torsdag: Kl. 8-15

Fredag: Kl. 8-14

Send mail via borger.dk

Adresse

Team for ADHD og Rusmiddelpsykiatri

Psykiatriens Hus

Falkevej 5

8600 Silkeborg

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp