Om teamet

Hvis du er i behandling i Regionspsykiatrien Midt og får akut brug for hjælp, kan støtte fra Hjemmebehandlerteamet være et alternativ til indlæggelse.

For at du kan starte i et forløb hos os, skal du have en henvisning fra enten:

 • Din egen læge
 • En vagtlæge
 • Et andet sted i psykiatrien.

Behandlingen foregår døgnet rundt enten i dit eget hjem eller via vores vagttelefon - også i weekenden.

I vores team kan du møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter.

Din behandling

Når vi modtager din henvisning, kontakter vi dig inden for 24 timer.

Din behandling kan bestå af:

 • Besøg i eget hjem
 • Hjælp via vagttelefonen, hvor du kan ringe døgnet rundt på tlf. 2428 0676 eller over video
 • Evt. ophold i Akut Døgntilbud.

Du får to faste behandlere. De har kontakt med dig flere gange om ugen. Hvis du har behov for tættere kontakt, kan det betyde, at du også får besøg af andre fra vores team.

Når vi besøger dig, kan vi:

 • vurdere din tilstand og din behandling
 • støtte dig i at leve med din sygdom og de konsekvenser, den har for dit liv
 • hjælpe dig med at skabe struktur i din hverdag.

Hvis du eller din familie ryger, beder vi dig om at lufte ud inden besøg. Vi beder dig også om ikke at ryge, mens vi er der.

Du kan fortsætte med eventuel bostøtte, hjemmepleje eller lignende, mens vi behandler dig.

Når din behandling hos os slutter

Inden du afslutter dit forløb, laver vi sammen en plan for din opfølgende behandling. Det kan f.eks. være:

 • i et af vores andre teams
 • ved din egen læge
 • i et kommunalt tilbud.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende kan du være en vigtig person. Vi vil derfor gerne samarbejde med dig. Du kan være en støtte, og du kan fortælle os:

 • hvordan patienten plejer at være, når vedkommende har det godt
 • forløbet op til, at patienten har fået en henvisning til os
 • særlige forhold i patientens opvækst, som vi skal være opmærksomme på.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Børn som pårørende

Som barn kan det være rigtig svært at forstå, hvad der sker, når mor eller far er syg. 

Vi tilbyder familiesamtaler, hvor vi har fokus på børnenes behov. Vi hjælper jer med at tale om det, der er svært. Samtalerne foregår på børnenes præmisser og i et sprog, som passer til deres alder.

Du kan læse mere om familiesamtaler i Psykiatriens Hus her.

Kontakt

Telefon

7847 5800

Telefontid

Mandag-torsdag: Kl. 8-15

Fredag: Kl. 8-14

Vagttelefon

2428 0676 (åben døgnet rundt)

Send mail via borger.dk

Adresse

Hjemmebehandlerteam

Psykiatriens Hus

Falkevej 5

8600 Silkeborg

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp