Om klinikken

Du kommer i behandling hos os i Klinik for Retspsykiatri i Viborg, hvis du:

 • er over 18 år
 • har en psykisk diagnose
 • har fået en behandlingsdom i retten.

Du kan læse mere om psykiatriske diagnoser hos voksne her.

Dit forløb foregår, så længe du har en dom.

I klinikken vil du møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Socialrådgivere
 • Psykologer
 • Sekretærer.

Din behandling foregår som udgangspunkt i klinikken. Den kan i nogle tilfælde også foregå hjemme hos dig selv, på dit bosted eller over telefon/video.

Dit besøg

Vi holder en samtale med dig, når du kommer ind til os første gang. Her deltager en overlæge og en behandler. I nogle tilfælde er der også en person fra Kriminalforsogen med til den første samtale.

Sammen med dig laver vi en behandlingsplan. Dine behandlere sørger for at inddrage relevante samarbejdspartnere. Det kan f.eks. være:

 • Dine pårørende
 • Din bistandsværge
 • Din hjemkommune
 • Sengeafsnit i sundhedsvæsnet
 • Bosteder
 • Bostøtter
 • Kriminalforsorgen
 • Politiet.

Det er meget vigtigt, at du overholder de aftaler, som vi laver med dig fra gang til gang. Det kan f.eks. være aftaler om, at du:

 • skal tage din medicin
 • ikke skal misbruge
 • ikke skal begå ny kriminalitet.

Hvis du ikke overholder vores aftaler eller udebliver fra dine behandlinger, kan du blive indlagt. Det er din dom, der bestemmer, hvor du skal indlægges. Det kan f.eks. være i retspsykiatrien eller et andet sted i psykiatrien.

Det er en god idé at have pårørende med til dine samtaler med os. En pårørende behøver ikke være en i din familie. Det kan også være en god ven, din bostøtte eller en anden.

Efter din behandling hos os

Én gang om året vurderer statsadvokaten din dom. Her laver din behandlingsansvarlige overlæge en udtalelse om, hvordan din behandling går. Retten afgør herefter, om din behandling hos os skal fortsætte.

Når din behandling hos os stopper, bliver du flyttet til en mindre intensiv indsats i en anden klinik i psykiatrien. Du skal derfor fortsat modtage behandling og møde op til aftaler et andet sted i psykiatrien.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende er du vigtig. Vi vil gerne involvere dig i behandlingen, da du kan være en støtte for patienten og en god samarbejdspartner for personalet. Hvis du har spørgsmål eller har brug for at tale om noget, er du velkommen til at kontakte patientens primærbehandler.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Du kan også kun få aktindsigt, hvis patienten tillader det.

Hvis der ikke er samtykke, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Find vej

Kontakt

Telefon

7847 4156

Telefontid

Mandag-torsdag: Kl. 8-15

Fredag: Kl. 8-13

Send mail via borger.dk

Adresse

Klinik for Retspsykiatri

Søndersøparken 1, 1. etage

8800 Viborg

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp