Om teamet

I Team for OCD og Angst i Gødstrup udreder og behandler vi dig, der er over 18 år og har:

For at starte i et forløb hos os, skal du have en henvisning fra enten:

 • Din egen læge
 • En privatpraktiserende psykiater
 • Et andet sted i psykiatrien.

Dit forløb foregår uden indlæggelse.

Når du kommer ind til os, vil du møde:

 • Sygeplejersker
 • Psykologer.

Der er også en læge tilknyttet teamet.

Dit besøg

Når du har fået en henvisning, indkalder vi dig til en afklarende samtale med en psykolog eller en sygeplejerske. Du modtager indkaldelsesbrevet i din e-Boks.

Til samtalen taler vi om:

 • Din psykiske tilstand
 • Dit helbred
 • Dine forventninger til behandlingen.

Du er velkommen til at tage en pårørende og/eller din kommunale støtteperson med. De kan støtte, lytte og bidrage til din behandling.

Vi vurderer ud fra samtalen, om der er behov for flere samtaler, før du starter i evt. behandling hos os.

Det er ikke sikkert, at vi kan tilbyde dig et forløb. Det er som regel, fordi et andet tilbud er mere relevant for dig. Hvis det er tilfældet, vejleder vi dig om alternative muligheder, f.eks. et kommunalt tilbud.

Din behandling

Vi starter din behandling, hvis vi vurderer, at et forløb hos os er det mest relevante for dig.

Vi samarbejder med dig og gerne dine pårørende om at lave en plan for din behandling, som tager udgangspunkt i dit helbred.

Din behandling består af kognitiv adfærdsterapi, der er en form for psykoterapi. Her taler vi om, hvordan dine negative tanker påvirker dit liv. Terapien giver dig indsigt i:

 • hvilke tanker og handlinger, der fastholder dine udfordringer
 • hvordan dine følelser kan ændre sig, når du tænker og handler anderledes.

Dine første tre aftaler med os bruger vi på:

 1. Indledende samtale
 2. Besvarelse af spørgeskema
 3. Udlevering og gennemgang af behandlingsplanen.

Din behandling foregår som udgangspunkt i grupper med 8-12 mødegange. Du får små øvelser, som du skal lave derhjemme.

Læs mere om gruppeforløb for voksne med OCD og angstlidelser i Gødstrup.

Før terapien begynder, laver du og din behandler en liste over de ting, der er svære for dig i din dagligdag. Ud for hvert problem laver I også et helt konkret mål, som du gerne vil arbejde hen imod. Det kan f.eks. være, at du gerne vil kunne handle ind eller tage bussen alene.

Det kan også være, at du skal have medicin som en del af din behandling. Du får recepten af os, hvis du skal have medicin.

Vi vil gerne inddrage dine pårørende

Dine pårørende kan være vigtige, når vi skal finde ud af, hvordan vi giver dig den bedste behandling. Vores erfaring er, at din sygdom også påvirker deres liv og samliv med dig.

Vi vil derfor gerne inddrage dem i din behandling og invitere dem med til dine samtaler. Vi inddrager kun dine pårørende, hvis du giver samtykke til det.

Når din behandling hos os slutter

Vi taler løbende med dig om, hvordan det går med din behandling. Vi taler også om, hvordan det skal foregå, når dit forløb hos os er færdigt.

Vi skriver et brev til din læge, når din behandling hos os er slut. Her fortæller vi om forløbet, resultatet og hvilken hjælp du har brug for fremover.

Du kan også altid søge råd og vejledning hos forskellige organisationer for patienter og pårørende:

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende er du vigtig. Vi vil derfor gerne involvere dig i behandlingen, da du kan være en støtte for patienten og en god samarbejdspartner for personalet.

Du kan f.eks. være med til den indledende samtale eller til samtaler, hvor vi underviser jer i patientens psykiske lidelse. Du har ikke mulighed for at være til stede til patientens gruppebehandling.

Samtidig er vi opmærksomme på dig, dine ressourcer og den situation, du som pårørende står i.

Det er ikke sikkert, at patienten har lyst til, at du er involveret i behandlingen. I det tilfælde er vi nødt til at respektere deres ønske og kan ikke fortælle om behandlingen.

Du er dog altid velkommen til at ringe til os og fortælle om din oplevelse af patientens sygdom. Hvis de ikke ønsker at inddrage dig, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Vær opmærksom på at behandleren har journalpligt – også når du ringer.

Vi tilbyder ikke pårørende at tale med lægen alene.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Find vej

Adresse og kort

Se vores interaktive oversigtskort med parkeringsmuligheder på www.m.rm.dk ved at klikke på billedet.

Regionspsykiatrien Gødstrup

Hospitalsparken 15

7400 Herning

Psykiatriens afdelinger i Gødstrup ligger i fløj S, T, U og V.

Kontakt

Telefon

7847 4500 (vælg klinik 2)

Telefontid

Alle hverdage fra 08.00-13.00

Ved akut opstået behov eller afbud med kort frist kan vi også træffes i følgende tidsrum:

Mandag til onsdag: 13.00-15.30
Torsdag: 13.00-17.00
Fredag: 13.00-14.30

I ferieperioder kan der være andre åbningstider. Dem oplyser vi på telefonsvareren.

Send mail via borger.dk

Adresse

Team for OCD og Angst

Regionspsykiatrien Gødstrup

Hospitalsparken 15

7400 Herning

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp