Om sengeafsnittet

Du kan blive henvist til indlæggelse på Sengeafsnit 5 (Psykiatrisk Akutmodtagelse) i Gødstrup, hvis du har svære symptomer på en psykiatrisk lidelse, og pludselig har brug for at blive indlagt.

For at blive indlagt skal du have en henvisning fra enten:

 • Egen læge
 • En vagtlæge
 • En speciallæge i psykiatri
 • Et andet sted i psykiatrien.

Vi er en modtagefunktion. Det betyder, at du starter din indlæggelse hos os, men det er ikke sikkert, at du skal blive her.

Du kan blive flyttet til Sengeafsnit 2 for Psykoser eller Sengeafsnit 3 for Affektive Lidelser. Det kan også være, at du bliver udskrevet igen og fortsætter din behandling i et af vores teams eller hos din egen læge.

Der er 11 sengepladser på afsnittet.

Dørene til afsnittet kan være enten åbne eller låste. Det afhænger af, hvad du eller de andre patienter har behov for. Døren er altid låst fra kl. 20-07. Hvis det er andre end patienter dig, der har behov for en låst dør, kan du kontakte personalet for at komme ud.

På afsnittet vil du møde vores team af:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Psykologer
 • Socialrådgivere
 • Sekretærer
 • Serviceassistenter

Vi er et uddannelsessted, så derfor skal du forvente at møde elever, studerende og praktikanter.

Hverdagen på afsnittet

Vi går meget op i at skabe en hverdag, hvor patienter, pårørende og personale føler sig trygge. Det er vigtigt for os, at du føler dig hørt, forstået og respekteret.

Hver morgen og aften holder vi et fælles møde. Her taler vi om dagen, og hvad der skal ske.

Du kan dyrke forskellige former for motion, når du er i behandling hos os. Det kan f.eks. være:

 • Gåture
 • Aktiviteter i vores motionsrum/gymnastiksal.

Vores fysioteraputer og ergoterapeuter planlægger sammen med dig, hvilke muligheder du har for motion.

På afsnittet har vi også:

 • Fælles opholdsrum
 • Gårdhaver.

Din indlæggelse

Din behandling tager altid udgangspunkt i dine individuelle og mest akutte behov. Derfor er ingen indlæggelser ens.

Det er vigtigt for os, at vi sammen finder ud af, hvilken behandling du skal have, så du kan få det bedre. Vi vil gerne snakke med dig om, hvordan du oplever dine problemer, og hvad dit mål med behandlingen er.

Før indlæggelse

Når du bliver indlagt hos os, får du grundig information om vores afsnit og den behandling, vi tilbyder dig. Du får udleveret vores husorden, som det er vigtigt, at du læser og følger. Du kan finde vores husorden her. Vi vil gerne gennemgå husordenen med dig og svare på spørgsmål, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du har mulighed for det, skal du medbringe din egen faste medicin. Når du kommer, tager vi imod din medbragte medicin. Vi opbevarer den og hjælper med at udlevere den til dig. Du har ikke selv adgang til din medicin.

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til og fra din indlæggelse.

Under indlæggelse

Du får dit eget værelse med bad og toilet. I nogle tilfælde kan det være, at du skal dele værelse med en anden patient. Vi gør vores bedste for, at du skal føle dig velkommen og tryg, mens du er indlagt.

Når du kommer, fortæller vi dig om din behandling og hverdagen på afsnittet. Hver dag får du at vide, hvem der er din kontaktperson for dagen.

Du er typisk indlagt på Sengeafsnit 5 i få dage. Efter dine dage hos os bliver du enten udskrevet eller flyttet til et andet sengeafsnit.

Hvis vi vurderer, at du har behov for en længere indlæggelse, bliver du flyttet til et af vores andre sengeafsnit. Vi inddrager dig så meget som muligt, inden du bliver flyttet.

Vi finder sammen ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig. Det er vigtigt for os, at du og dine pårørende er med til at lave planen for, hvordan din behandling skal foregå.

På afsnittet arbejder vi med miljøterapi. Det betyder, at vi sammen finder ud af, hvordan de daglige aktiviteter kan hjælpe dig med at håndtere hverdagssituationer. Du aftaler med dit team af kontaktpersoner, hvordan du følger afsnittets døgnrytme og hvor ofte du deltager i aktiviteter.

Derudover kan din behandling bestå af:

 • Samtaler med læge, kontaktperson, terapeut, psykolog m.fl.
 • Medicin.

Samtalerne er en stor del af din behandling. De kan f.eks. handle om, hvordan du arbejder med dine psykiske vanskeligheder.

Derudover kan din behandling bestå af motion og andre aktiviteter som f.eks. fysioterapeutisk og ergoterapeutisk behandling.

Vi tilpasser aktiviteterne, så de passer til dig.

Din behandling og indlæggelse sker som udgangspunkt frivilligt. Vores erfaring er, at det i enkelte tilfælde er nødvendigt, at vi behandler dig mod din vilje. Det sker f.eks., hvis du er til fare for dig selv eller andre.

Hvis det sker, informerer vi dig om hvorfor. Du får i alle former for tvang en patientrådgiver, der hjælper og vejleder dig.

Efter indlæggelse

Vi laver sammen en plan for, hvad der skal ske efter din indlæggelse. Planen laver vi, før vi udskriver dig. Ofte vil du fortsætte din behandling et andet sted. Det kan f.eks. være:

 • I et af vores teams
 • Hos din egen læge.

Det kan føles som en stor omvæltning at skulle vende tilbage til din hverdag igen. Her kan du læse om andres oplevelser med at blive udskrevet og få gode råd i forbindelse med din udskrivelse.

Patientvejledninger

I sengeafsnittet har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Vi vil gerne involvere dig i behandlingen, fordi du er en vigtig person som pårørende. Du kan både være en støtte for patienten og hjælpe os ved at fortælle, hvordan din pårørende plejer at være i gode perioder.

Samtidig er vi opmærksomme på dig, dine ressourcer og den situation, du som pårørende står i.

Det er ikke sikkert, at patienten har lyst til, at du er involveret i behandlingen. I det tilfælde er vi nødt til at respektere vedkommendes ønske og kan ikke fortælle om behandlingen.

Du er dog altid velkommen til at ringe til os og fortælle om din oplevelse af patientens sygdom. Hvis de ikke ønsker at inddrage dig, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Patienten får et fast team af kontaktpersoner ved indlæggelsen, som følger vedkommende tæt. Hvis du har spørgsmål til behandlingen eller har andre ting, du gerne vil snakke med os om, er du velkommen til at henvende dig til kontaktpersonen.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Vi er opmærksomme på, hvis der er børn blandt pårørende. Vi hjælper gerne med at vejlede om forskellige tilbud i kommunen, som kan støtte og rådgive jer.

Du kan læse mere afsnittet og om din rolle som pårørende her.

Besøg

Som pårørende er du velkommen til at komme på besøg. Du skal give personalet besked, inden du kommer.

Der kan være perioder, hvor der er begrænsede muligheder for besøg pga. din pårørendes tilstand.

Af hensyn til patienterne og behandlingen skal besøg helst foregå mellem kl. 10-21. Andre aftaler om besøg skal du lave med personalet.

Besøg foregår på patientens værelse.

Du må gerne have en lille gave med, som f.eks. blomster eller chokolade. Personalet kan bede om at visitere dine ting, hvis du medbringer tasker eller lignende.

Find vej

Adresse og kort

Se vores interaktive oversigtskort med parkeringsmuligheder på www.m.rm.dk ved at klikke på billedet.

Regionspsykiatrien Gødstrup

Hospitalsparken 15

7400 Herning

Psykiatriens afdelinger i Gødstrup ligger i fløj S, T, U og V.

Kontakt

Telefon

7847 4604

Telefontid

Sengeafsnit 5 er bemandet døgnet rundt, så du kan altid ringe til os.

Send mail via borger.dk

Adresse

Sengeafsnit 5 (Psykiatrisk Akutmodtagelse)

Regionspsykiatrien Gødstrup

Hospitalsparken 15

7400 Herning

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp