Om teamet

I Psykiatrisk Mobilteam i Gødstrup kan vi tilbyde dig ekstra hjælp og støtte hjemme hos dig selv, hvis du er over 18 år, og har svære psykiske problemer. Et forløb hos os er som regel et alternativ til indlæggelse, eller et tilbud til dig, som er blevet udskrevet fra et af vores sengeafsnit.

For at få behandling af os skal du bo i enten:

  • Herning Kommune
  • Ikast-Brande Kommune
  • Ringkøbing-Skjern Kommune.

Du kan komme i et forløb hos os, hvis du har en henvisning fra:

  • Din egen læge
  • Privatpraktiserende psykiater
  • Et andet sted i regionspsykiatrien.

For at vi kan behandle dig i eget hjem, skal du være indstillet på at samarbejde om din behandling. Det er også vigtigt, at du reagerer, hvis du får det dårligt og har behov for at blive indlagt.

Vi sætter forløbet hurtigt i gang, og det varer typisk fire til seks uger. Hvis du skal i behandling for fødselsdepression, varer dit forløb dog typisk op til tre måneder.

Vores team består af sygeplejersker og en behandlingsansvarlig læge. Det er kun sygeplejerskerne, der kommer ud og behandler dig i dit eget hjem. Lægen har det lægefaglige ansvar og er i dialog med sygeplejerskerne, så du får den rette behandling.

Du kan læse mere om tilbuddet her.

Dit besøg

Vi kører som udgangspunkt hjem til dig og holder samtale. Her deltager to af vores sygeplejersker. Det vil som regel være de samme to, der bliver dine kontaktpersoner i forløbet.

Vi tilpasser din behandling specielt til dig. Vi kommer som minimum ud til dig en gang om ugen. 

Dine kontaktpersoner følger dig tæt gennem hele dit forløb. Hvis du får behov for behandling et andet sted end i dit eget hjem, kan du blive indlagt på et af vores sengeafsnit.

Dine kontaktpersoner vil løbende tale med dig om, hvordan du har det, og hvilken behandling der er bedst for dig.

Inden du afslutter dit forløb, laver vi sammen en plan for, om du skal gå til opfølgende behandling. Det kan f.eks. være:

  • Hos egen læge
  • I et af vores teams i psykiatrien.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Vi ønsker et godt samarbejde med dig som pårørende i hverdagen, da det har stor betydning for behandlingen. Du er en vigtig ressource, da du kender patienten godt og også vil være en del af patientens liv efter behandlingen.

Du kan være en støtte for patienten, og du kan hjælpe os ved at fortælle, hvordan patienten plejer at være i gode perioder.

Det er også vigtigt for os, at du føler dig tryg ved behandleren og den plan, der bliver lagt.

Vi kan dog kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi dog stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Kontakt

Telefon

7847 4540

Telefontid

Mandag-torsdag: Kl. 8-19

Fredag: Kl. 8-14

Send mail via borger.dk

Adresse

Psykiatrisk Mobilteam

Regionspsykiatrien Gødstrup

Hospitalsparken 15

7400 Herning

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp