Psykiatrisk Mobilteam er et tilbud om psykiatrisk behandling i eget hjem, som kan iværksættes relativt hurtigt. Det er typisk et tilbud i en kortere periode på 4-6 uger, som alternativ til indlæggelse.

Psykiatrisk Mobilteam er et team af sygeplejersker med bred psykiatrisk erfaring og en tilknyttet lægefaglig konsulent. Det vil som udgangspunkt være sygeplejerskerne i teamet, som varetager samtalerne med dig.


Hvad tilbyder Mobilteam Herning?

Intensiv sygepleje

Første besøg

Pårørende

Samarbejde med andre

Åbningstider


Samarbejde med egen læge

Egen læge

Medicin

Hvis du skal starte på ny medicin


Afslutning af dit forløb

Opfølgning


Mere information

Akut hjælp

Sikkerhedsplan

Telefonnumre

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.