Om sengeafsnittet

På Retspsykiatrisk Sengeafsnit 3 behandler vi patienter over 15 år, der bor i Grønland, og som udover at have en psykiatrisk diagnosen enten:

 • er sigtet for noget strafbart
 • er dømt for noget strafbart
 • har brug for behandling i et nyt miljø - men ikke er sigtet eller dømt.

Vi er et rehabiliteringsafsnit. Det betyder, at vi hjælper dig med at få det bedre psykisk, så du kan få et godt og meningsfyldt liv uden kriminalitet.

Afsnittet er lukket og har 16 pladser. Både patienter, pårørende og personale skal føle sig trygge på afsnittet, og derfor har vi et højt sikkerhedsniveau. Når du har fået din dom og din psykiske tilstand er stabil nok, vil du have mulighed for at få udgang.

Du kommer i behandling hos os, hvis du bliver henvist fra den psykiatriske afdeling A1 på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk eller fra politiet i Grønland.

Vi modtager patienter som:

 • har en anbringelsesdom
 • har en dom til behandling med mulighed for indlæggelse på psykiatrisk hospital i Danmark
 • skal mentalobserveres
 • er fængslede og har udviklet svær psykisk sygdom.

Du kan læse mere om behandlingsdomme her.

Det er individuelt, hvor lang tid du er indlagt. Det afhænger af, hvilken dom du har fået, og hvordan din behandling hos os går.

På afsnittet vil du møde:

 • En ergoterapeut
 • En fysioterapeut
 • Læger
 • Psykologer
 • Pædagoger
 • Sekretærer
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Socialrådgivere
 • Sygeplejersker
 • En tolk.

Flere af de ansatte kan tale både grønlandsk og dansk.

Vi er et uddannelsessted, så derfor skal du også forvente at møde elever, studerende og praktikanter hos os.

På afsnittet arbejder vi miljøterapeutisk. Det betyder, at du bliver en del af et miljø, som giver dig mulighed for at udvikle dig i retningen af et bedre liv. Vi lægger vægt på at skabe et behandlingsmiljø, hvor der er forståelse og respekt omkring hinandens forskelligheder.

Behandlingen består derudover af:

 • Samtaler
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Evt. medicin

Vi tilpasser din behandling specielt til dig. Under din indlæggelse inddrager vi dig løbende og laver mål for din behandling.

Hvis du har et misbrug eller en afhængighed tilbyder vi en tilpasset behandling til det. Behandlingen tager altid udgangspunkt i, hvordan du har det lige nu.

Hverdagen på R3

Vi går meget op i at skabe en tryg hverdag for dig. Det er vigtigt for os, at du føler dig hørt, forstået og respekteret.

Din hverdag på afsnittet har en fast struktur. Vi ser gerne, at du deltager aktivt ved at:

 • komme med til morgenmøde
 • gå en morgentur
 • er med til at se grønlandske nyheder i vores aktivitetsrum om formiddagen.

Vi tilpasser vores tilbud til dig ud fra din aktuelle situation og helbred. Du har mulighed for at deltage i bl.a. disse aktiviteter:

 • Bedre liv-gruppe (hvor vi snakker om kommunikation, kost, afhængighed, sociale relationer m.m.)
 • Fysiske aktiviteter, f.eks. bordtennis, cykelture, e-bike, fodbold, hockey, svømning og vandreture
 • Finværksted
 • Grovværksted
 • Kunstterapi
 • Køkkengruppe
 • Morgengåture
 • Træningscenter.

Afsnittet har desuden forskellige traditioner:

 • Vi markerer grønlandske mærkedage
 • Vi tilbereder grønlandsk mad en gang om måneden
 • Månedlige rekreative ture ud af huset
 • En årlig 4-dages feriekoloni i Danmark.

Du har mulighed for at holde kontakt til din familie i Grønland via telefon eller video. Du kan være underlagt besøgs- og brevkontrol af retten, hvis du er anbragt i varetægtssurrogat. Det betyder, at din kontakt med omverdenen er begrænset. Dette gælder også kontakt til pårørende.

Din indlæggelse

Når du bliver indlagt hos os, får du en grundig information om vores afsnit og den behandling, vi tilbyder dig. Du får udleveret vores husorden, som det er vigtigt, at du læser og følger. Vi vil gerne gennemgå husordenen med dig og svare på spørgsmål, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Du får et fast team af kontaktpersoner, som følger dig igennem din indlæggelse. 

Du får din egen sengestue med toilet og bad. Personalet aftaler med dig hvilke og hvor mange personlige ejendele, du må have med.

Hvis du har fået en anbringelsesdom

Hvis du har fået en anbringelsesdom i Danmark, skal du blive her, indtil dommen ændres til en behandlingsdom med mulighed for indlæggelse.

Du bliver tilbudt en resocialiseringsrejse, når du har været indlagt her i nogle år. Rejsen skal hjælpe dig med at gøre det nemmere at komme hjem til familie og venner efter din indlæggelse hos os. På resocialiseringsrejsen vil du også møde de mennesker, fortsat skal støtte og behandle dig.

Hvis du har fået en behandlingdom

Hvis du har fået en behandlingsdom med mulighed for indlæggelse i Danmark, vil din indlæggelse som regel starte her på afsnittet.

Vi vurderer, hvornår du kan udskrives til fortsat behandling i Grønland. I nogle tilfælde kan du få brug for en genindlæggelse, som enten kan foregå på A1 i Nuuk eller her på R3.

Patientvejledninger

I sengeafsnittet har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Vi ønsker et godt samarbejde med dig som pårørende i hverdagen, da det har stor betydning for behandlingen. Du kan være en vigtig ressource, da du kender patienten godt og også kan være en del af patientens liv efter behandlingen.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kun kan inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Du kan også kun få aktindsigt, hvis patienten tillader det.

Hvis der ikke er samtykke, vil vi dog stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Kontakt og besøg

Som pårørende i Grønland har du mulighed for at holde kontakt med patienten via telefon eller video. Du kan ringe til os på afsnittet og aftale nærmere med personalet.

Du må gerne komme på besøg på afsnittet. Du skal aftale med personalet, hvornår du kommer senest dagen før besøget.

Kontakt

Telefon

7847 2580

Telefontid

Retspsykiatrisk Sengeafsnit 3 er bemandet døgnet rundt, så du kan altid ringe til os.

Send mail via borger.dk

Adresse

Retspsykiatrisk Sengeafsnit 3

Retspsykiatrisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Tyge Søndergaards Vej 26, Indgang L

8200 Aarhus N

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp