Om sengeafsnittet

På Retspsykiatrisk Sengeafsnit 1 undersøger og behandler vi primært personer med mistanke om alvorlige psykiske forstyrrelser, der er sigtet for en kriminel handling. Du har altså ikke fået din dom endnu, ligesom du heller ikke nødvendigvis er blevet udredt og diagnosticeret.

Når du bliver indlagt hos os, hvis du:

 • er varetægtssurrogatanbragt. Det betyder, at du ikke skal sidde i et almindeligt arresthus, men i stedet få behandling hos os, mens din sag bliver afgjort. 
 • skal mentalundersøges og skal være indlagt hos os, mens vi undersøger dig
 • bliver overflyttet fra arrest eller fængsel til kort vurdering eller udredning

Vores opgave er at finde ud af, om du er egnet til at få en almindelig straf, eller om du skal i behandling i hos os.

Ofte vil du have brug for, at vi starter din behandling, når du kommer til os. Vi finder sammen ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig. 

I enkelte tilfælde kan du også blive indlagt hos os, hvis du:

 • har en behandlingsdom, men har brug for akut stabilisering, der ikke kan varetages i den almene psykiatri.
 • har modtaget dom til anbringelse og afventer plads på en rehabiliteringsafdeling.

Hvis du har fået en anbringelsesdom, skal du forvente at være indlagt i Retspsykiatrisk Afdeling i lang tid (adskillige år).

Hvis du har fået en behandlingsdom, skal du være indlagt indtil din psykiske tilstand er stabiliseret og forbedret. Herefter kan du blive udskrevet eller overflyttet til et andet voksenpsykiatrisk afsnit i den del af regionen, hvor du kommer fra.

Du kan læse mere om behandlingsdomme her.

Vi er et lukket afsnit med 16 pladser. Både patienter, pårørende og personale skal føle sig trygge på afsnittet, og derfor har vi et højt sikkerhedsniveau. Når du har fået din dom og din psykiske tilstand er stabil nok, vil du have mulighed for at få udgang.

På sengeafsnittet vil du møde:

 • Læger
 • Lægesekretærer
 • Psykologer
 • Pædagoger
 • Socialrådgivere
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Sygeplejersker.

På afsnittet arbejder vi miljøterapeutisk. Det betyder, at du bliver en del af et miljø, der er særligt tilrettelagt for dig, så du har mulighed for at udvikle dig i retning af et bedre liv. Vi lægger vægt på skabe et behandlingsmiljø, hvor der er forståelse og respekt omkring hinandens forskelligheder.

Derudover kan behandlingen og udredningen bestå af:

 • Samtaler
 • Aktiviteter
 • Medicin.

Din behandling bliver tilpasset specielt til dig. Under din indlæggelse inddrager vi dig løbende og laver målsætninger for din behandling.

Hvis du har et misbrug eller en afhængighed, tilbyder vi en tilpasset behandling til det. Behandlingen tager altid udgangspunkt i, hvordan du har det lige nu.

Hverdagen på R1

Vi går meget op i at skabe en tryg og sikker hverdag for dig og dine medpatienter. Det er vigtigt for os, at alle føler sig hørt, forstået og respekteret i mødet med os såvel som i mødet med hinanden.

Din hverdag på afsnittet har en fast struktur med døgnrytme og fastlagte aktiviteter. Vi forventer f.eks., at du som udgangspunkt deltager i morgenmøder i hverdagene, hvor vi gennemgår dagens program.

Vi vil gerne have, at du deltager aktivt i hverdagens aktiviteter. Det kan f.eks. være oprydning/rengøring af egen værelse.

Mens du er indlagt, kan du deltage i forskellige aktiviteter, f.eks. træning eller filmaften. Vi tilpasser vores tilbud til dig ud fra din aktuelle situation og helbred. Alt dette introducerer vi dig til ved din ankomst til afsnittet og vi tilpasser individuelt aktiviteterne ud fra bl.a.:

 • dine ønsker
 • din aktuelle tilstand
 • din retslige foranstaltning.

Din indlæggelse

Når du bliver indlagt hos os, får du en grundig information om vores afsnit og den behandling, vi tilbyder dig. Du får udleveret vores husorden, som det er vigtigt, at du læser og følger. Vi vil gerne gennemgå husordenen med dig og svare på spørgsmål, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Du får egen sengestue med toilet og bad. Personalet aftaler med dig hvilke og hvor mange personlige ejendele, du må have med.

Du får et fast team af behandlere, som følger dig og dit forløb gennem hele din indlæggelse. Dit team sørger for at fortælle dig, alt hvad du skal vide om hverdagen hos os. De fortæller dig også om din behandling, og hvad der skal ske. 

Sådan foregår en mentalundersøgelse

Hvis du er sigtet for at have begået alvorlig personfarlig kriminalitet, og der er en mistanke om, at du har en psykisk diagnose, laver vi en mentalundersøgelse.

Undersøgelsens formål er at finde ud af, om du er egnet til en almindelig straf, eller om du skal i behandling hos os.

Mentalundersøgelsen består af:

 • samtale med en med en socialrådgiver, hvor vi bl.a. taler om din:
  • Opvækst
  • Skolegang
  • Familie
  • Økonomi
  • Hvordan din hverdag ser ud lige nu.
 • en eller flere samtaler med en psykiater (speciallæge i psykiatri), hvor vi f.eks. taler om:
  • hvordan du har det psykisk
  • hvorvidt du har symptomer, problemer med misbrug eller andet
  • hvordan du havde det på gerningstidspunktet
  • om du tidligere har begået kriminalitet.

De enkelte samtaler foregår mellem dig og socialrådgiveren/psykiateren. Hvis du har en pårørende, kontaktperson eller støtteperson, kan de i særlige tilfælde sidde med i undersøgelseslokalet. Det er dog kun, hvis du ønsker det, og efter aftale med personalet.

Derudover vil der ofte være behov for en psykologisk undersøgelse ved en psykolog, hvor vi bl.a. laver test af din:

 • Opmærksomhed
 • Koncentration
 • Hukommelse
 • Personlighed

Psykiateren afgør, om der er behov for den psykologiske undersøgelse.

Hovedparten af undersøgelserne gennemføres inden for 6-8 uger fra første samtale. Som en del af mentalundersøgelsen indhenter vi også oplysninger fra f.eks. sundhedsmyndigheder eller din hjemkommune.

Psykiateren har ansvaret for konklusionen på din mentalerklæring.

Retten beslutter efter undersøgelsen, om du skal i behandling hos os.

Efter din indlæggelse

Det kan variere en del, hvor lang tid du er indlagt. I de fleste tilfælde vil du være hos os i et par uger eller måneder.

Hvis du modtager dom til anbringelse, overflytter vi dig snarest muligt til et af vores rehabiliterende afsnit.

Får du derimod dom til behandling, sammensætter vi et team af behandlere fra Retspsykiatrisk Klinik. De hjælper dig i forløbet efter din indlæggelse. Mens dommen starter op, kan du også blive overflyttet til et almenpsykiatrisk afsnit. Det vil vi altid vurdere ud fra dit individuelle forløb.

Patientvejledninger

I sengeafsnittet har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Vi ønsker et godt samarbejde med dig som pårørende i hverdagen, da det har stor betydning for udredningen og behandlingen. Du kan være en vigtig ressource, da du kender patienten godt og også kan være en del af patientens liv efter behandlingen.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kun kan inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Du kan også kun få aktindsigt, hvis patienten tillader det.

Hvis der ikke er samtykke, vil vi dog stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Patienten kan være underlagt brevkontrol af retten. Der kan derfor være særlige restriktioner, hvor vi trods samtykke ikke må videregive beskeder og lignende. Personalet kan vejlede dig om det.

Besøg

Du må gerne komme på besøg på afsnittet, hvis du er pårørende til en indlagt.

Du skal aftale dit besøg med personalet senest dagen før.

Mange af vores indlagt patienter er også underlagt besøgskontrol af retten. De kan derfor have forskellige begrænsninger. Her kan det f.eks. være politiet, der skal godkende dit besøg. Vores personale kan vejlede dig.

Besøg foregår i vores besøgsrum. Det gør vi mest for at værne om de øvrige patienter – men også af sikkerhedsmæssige årsager.

Vores besøgstid alle ugens dage er:

 • Kl. 10.00 - 12.00
 • Kl. 12.30 - 14.45
 • Kl. 15.30 - 18.00
 • Kl. 18.30 - 21.00

Find vej

Adresse og kort

Klik på billedet for at se vores interaktive oversigtskort med parkeringsmuligheder (via www.m.rm.dk)

Retspsykiatrisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Tyge Søndergaards Vej 26

Indgang L

8200 Aarhus N

Kontakt

Telefon

7847 2520

Telefontid

Retspsykiatrisk Sengeafsnit 1 er bemandet døgnet rundt, så du kan altid ringe til os.

Send mail via borger.dk

Adresse

Retspsykiatrisk Sengeafsnit 1

Retspsykiatrisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Tyge Søndergaards Vej 26, Indgang L

8200 Aarhus N

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp