Om sengeafsnittet

På Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser hjælper vi både børn, unge og voksne med forskellige spiseforstyrrelser, men primært anoreksi. Du kan læse mere om spiseforstyrrelser her.

Vi indlægger dig ikke, hvis du er så fysisk syg af din spiseforstyrrelse, at du har brug for akut indlæggelse. Så vil du i første omgang blive indlagt på f.eks. Medicinsk Afsnit eller Børn og Unge.

Indlæggelse i Sengeafsnit 3 er planlagt og sker kun, hvis du allerede har et forløb hos Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børn og Unge eller Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Voksne. Inden indlæggelse holder vi en samtale, hvor du snakker med medarbejdere fra både klinikken og sengeafsnittet.

Vi beslutter sammen med dig, hvilket indlæggelsesforløb du har behov for.

På sengeafsnittet møder du:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Psykologer
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Pædagoger
 • Socialrådgivere
 • Ergoterapeuter
 • Diætister.

Vi samarbejder med dig om den rette behandling.

Vi har 14 sengepladser i afsnittet.

Hverdagen på Sengeafsnit 3

Hverdagen vil være meget forudsigelig og struktureret i afsnittet.

Du spiser fem gange dagligt – fordelt over dag og aften. Når du har spist, tilbringer du tid med personalet og de andre patienter i vores fællesområder. Her kan vi f.eks.:

 • Snakke
 • Spille
 • Se film
 • Lave kreative aktiviteter.

Du vil også deltage i de praktiske gøremål i afsnittet. I starten af indlæggelsen vil det være i begrænset omfang. Jo bedre du får det, jo mere ansvar vil du få. Du vil derfor blive inddraget mere aktivt i at:

 • planlægge og lave din egen mad
 • træne at spise med andre, alene, sammen med din familie eller med andre uden for afdelingen
 • planlægge hjemmebesøg.

Vi fordeler de daglige aktiviteter ved et ugentlig møde.

Vi har et fast ugeprogram, hvor mange af aktiviteterne foregår i grupper. Her kan du genlære nogle af de færdigheder, du måske har mistet på grund af din spiseforstyrrelse. Det kan f.eks. handle om spisning, kropsopfattelse og/eller sociale færdigheder. Du kan også få tid med dig selv, hvis du ønsker det. 

Eksempler på gruppeaktiviteter er:

 • Terapi i samtalegruppe
 • Billedterapigruppe
 • Krop og bevægelse
 • Spisedagbogsgruppe.

I afsnittet er der forskellige fællesrum og et værksted, hvor du har mulighed for at lave kreative aktiviteter. Du må meget gerne medbringe bøger og evt. kreative sysler, som du kan benytte på dit værelset og i fællesrummene.

Hver morgen og eftermiddag holder vi et fælles møde, hvor vi sammen gennemgår dagen. Om morgenen vil du få at vide, hvem der er din kontaktperson for dagen.

Vi har tilknyttet en skole til sengeafsnittet. Du kan derfor fastholde din skolegang, hvis du er barn eller ung.

Din indlæggelse

Når du er indlagt på Sengeafsnit 3, bliver du en del af et fællesskab. En del af din behandling vil foregå i grupper. Under gruppebehandlingen vil der være bestemte tidspunkter, hvor du kan være sammen med andre patienter. Hvis du får viden om nogle af de andre patienter i afsnittet, er den fortrolig.

I afsnittet arbejder vi miljøterapeutisk. Du bliver altså en del af et miljø, som giver dig mulighed for at udvikle dig i retningen af et sundere liv. Vi lægger vægt på skabe et miljø, hvor der er forståelse og respekt for hinandens forskelligheder.

Forberedelse til din indlæggelse

Ved indlæggelsen er det en god idé, at du medbringer:

 • Indendørssko
 • Behageligt tøj
 • Toiletsager
 • Kreative aktiviteter.

Du må gerne tage nogle personlige ting med - ca. hvad der kan være i en sportstaske.

Du får udleveret vores husorden med oplysninger og regler, som har stor betydning for vores fælles dagligdag. Afsnittet skal være et rart sted at være for alle, og derfor er det vigtigt, du læser og følger husordenen. Du kan finde vores husorden her. Vi hjælper dig selvfølgelig, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget.

Under indlæggelse

Ved indlæggelse får du en overordnet kontaktperson og behandler – også kaldet for "Miniteam". 

Du bliver undersøgt af en læge og får taget blodprøver. Vi tager jævnligt blodprøver under din indlæggelse. Der bliver også taget stilling til din individuelle kostplan.

Du får din egen stue og er selv ansvarlig for at holde orden. Vores husassistent gør rent på dit værelse. På værelset er der:

 • Dyne
 • Puder
 • Sengelinned
 • Håndklæder.

Du kan forvente måske at skulle flytte værelse under indlæggelsen.

Behandlingen under indlæggelse indeholder tre vigtige elementer:

 • Støtte til at normalisere dit forhold til at spise og til din vægt
 • Støtte til at arbejde med de tanker, følelser og den adfærd, der ligger bag og gør det svært at slippe din spiseforstyrrelse
 • Støtte til at genfinde ressourcer og livsindhold, som er vigtigt for at få en velfungerende.

Vi inddrager dine pårørende, så I sammen kan arbejde mod de anorektiske tanker og handlinger.

Vi gør alt for at inddrage din familie og dit netværk, så de kan hjælpe dig med at få det bedre. Hvis du er et barn, er du indlagt i kortere tid. Her er dine forældre ved dig og spiser sammen med dig.

Alle patienter spiser efter sengeafsnittets kostplan, som er lavet af en af diætisterne på afsnittet.

Du kan også få NADA-behandling. Det er øreakupunktur, som kan supplere resten af din behandling.

Efter indlæggelse

Behandlingen af en spiseforstyrrelse er en lang proces, som ikke afslutter ved udskrivelse. Personalet planlægger sammen med dig og dit netværk, hvad der skal ske efter indlæggelsen.

Vi sender et brev til din læge senest to hverdage efter, at du er blevet udskrevet. Her finder din læge oplysninger om, hvad der er sket – og hvilken behandling vi anbefaler.

Du kan læse mere om overgangen fra indlæggelse til udskrivelse her.

Patientvejledninger

I sengeafsnittet har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende har du stor betydning for, at den indlagte kan få det bedre. Vi ønsker at inddrage dig så meget som muligt i behandlingen. Hvis den indlagte er over 18 år, er det dog altid op til ham eller hende, i hvor høj grad vi kan inddrage dig.

Vi har under hele indlæggelsen regelmæssige samtaler med den indlagte og dig som pårørende - oftest ugentligt.

Overgangen fra at være indlagt til at blive udskrevet kan godt være vanskelig. Vi lader derfor barnet komme hjem i weekenderne i løbet af sin indlæggelse. Hjemmebesøget bliver grundigt planlagt sammen med dig.

Torsdag er der weekendgrupper på afsnittet, hvor vi bl.a. udarbejder en spisedagbog for weekendens måltider.

Besøg

Du er meget velkommen til at besøge den indlagte. Vi beder dog om, at du undlader at være på afsnittet under spisetiderne, da de har stor betydning for behandlingen. Der er en kiosk og et lille caféområde tæt på sengeafsnittet, hvor du kan købe mad og drikke.

Du må ikke tage mad og drikke med til den, der er indlagt.

Som pårørende har du ikke mulighed for at overnatte på afsnittet.

Besøgstider:

Onsdag: 19.30-20.30

Fredag: 14.00-20.30

Lørdag: 10.00-20.30

Søndag: 10.00-17.30

Hvis du vil lave aftaler uden for besøgstiderne, skal du aftale det med personalet.

Vi snakker med dig om, hvor tit og hvor længe du må komme på besøg.

Fællesarrangement for pårørende

Hver måned holder vi et arrangement for pårørende i afsnittet, hvor der er fællesspisning og undervisning. Du skal kontakte afsnittet for at få de præcise tidspunkter.

Råd og vejledning

Er du forælder til et barn med handicap, kan du finde hjælp Social- og Boligstyrelsens Guide til hjælp og støtte – Forældre til børn med handicap.

Find vej

Adresse og kort

Klik på billedet for at se vores interaktive oversigtskort med parkeringsmuligheder (via www.m.rm.dk)

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, Indgang K

8200 Aarhus N