Tics er ufrivillige bevægelser eller lyde, som opstår pludseligt. Man kalder det Tourettes syndrom, når tics har varet mere end et år.

Dreng der tegner

Hvad er tics og Tourette hos børn og unge?

Tics er ufrivillige bevægelser eller lyde, som opstår pludseligt. Det kan være bevægelser, som at hoppe eller lave grimasser. Det kalder man for bevægelsestics (motoriske tics). Det kan også være lyde, som at rømme sig, hoste eller sige ord eller sætninger. Det kalder man for lydtics (vokale tics).

Tics kan være meget hæmmende for ens evne til at fungere i hverdagen.

Nogle tics er forbigående og varer under et år. Andre er kroniske, dvs. de varer over et år.

Man taler om Tourettes syndrom, når man både har bevægelsestics og lydtics i over et år.

Video: Hvad er tics og Tourette?

Videoen er prooduceret af psykiatrien i Region Midtjylland i 2021.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvorfor får nogle børn og unge tics eller Tourette?

Hvorvidt et barn udvikler tics, afhænger både af den genetiske arv, man er født med, og hvilke belastninger, man kommer ud for.

Arv

Man kan være arveligt disponeret for at udvikle tics. Det vil sige, at man er født med nogle gener, som øger ens risiko for at udvikle tics. Tics forekommer derfor oftere i nogle familier. Der er også en sammenhæng med andre psykiske sygdomme som OCD og ADHD. Det kan f.eks. være, at et barn, der har tics, har en forælder med ADHD eller OCD.

Belastninger

Hvis man er arveligt disponeret for tics og samtidig oplever noget belastende, kan lidelsen komme til udtryk. En belastning kan f.eks. være at blive mobbet i skolen, at ens forældre bliver skilt, eller at man er i sorg, f.eks. på grund af dødsfald i familien. Også infektioner (f.eks. halsbetændelse) kan udløse tics hos nogle. Ofte finder man dog ikke en klar årsag til, hvorfor et barn eller en ung udvikler tics eller Tourettes Syndrom.

Hvad er symptomer på tics?

Tics er ufrivillige bevægelser eller lyde, som opstår pludseligt. Tics kan se ud på mange forskellige måder. Man skelner mellem bevægelsestics og lydtics. Begge former for tics kan være simple eller komplekse.

Komplekse bevægelsestics

Komplekse bevægelsestics er sammensatte tics, hvor man bruger flere muskelgrupper. For eksempel:

 • bøje arm bag om nakken
 • klappe
 • hoppe
 • sparke sig selv
 • lægge sig ned.

Simple lydtics

Simple lydtics er en hurtig og pludselig lyd. For eksempel:

 • snøfte
 • rømme sig
 • hoste
 • kort skrig
 • puste.

Komplekse lydtics

Komplekse lydtics er mere komplicerede lyde. For eksempel:

 • ord
 • sætninger
 • spørgsmål.

Andre former for tics

Tics kan også vise sig som en følelse af, at noget ikke føles rigtigt. Det kan f.eks. være, at man har rørt på den ene side af et bord, og at man herefter også skal røre ved den anden side af bordet for, at det føles rigtigt.

Nogle børn og unge har også mentale tics. Det vil sige ord eller sætninger, der gentager sig i hovedet. Det kan f.eks. være ordet 'nej' eller en sætning som 'solen er så rød', der ligesom kører i ring inden i hovedet. Mentale tics kan sammenlignes med at have en sang på hjernen. Det er ord eller billeder, der er svære at slippe igen, og som er irriterende, men som man ikke bliver bange for.

Før og efter tics

Nogle gange kan man mærke en forudgående spænding eller ubehag i det område, hvor et tic er på vej. Det kalder man for prætic. Efter at have haft ticet vil man typisk opleve en lettelse. Det kan minde om den lettelse, man føler, når man slapper af efter at have spændt op i musklerne.

Nogle børn og unge kan holde tics tilbage, men det giver ofte et stigende ubehag i kroppen. Det kan et barn for eksempel opleve i en skoletime, hvor barnet bare ikke vil have opmærksomhed og derfor kæmper for at holde ticet tilbage.

Et typisk sygdomsforløb: Tourettes syndrom

Mange vil opleve bevægelsestics i 4-8 års alderen. Det kan for eksempel være at blinke med øjet, rynke på næsen eller bevæge munden. I de følgende år kan man få mere komplekse tics, hvor man for eksempel bevæger armen eller slår nakken tilbage. I 9-11 års alderen får mange også lydtics. Man vil for eksempel snøfte, hoste eller rømme sig. Lydtics kan også blive komplekse, hvor man for eksempel siger hele sætninger.

Tics er typisk mest udbredte i 10-14 års alderen. For mange aftager de herefter. Når tics aftager, handler det formentlig om, at hjernen udvikler sig og bliver bedre til at hæmme unødvendige impulser.

Fakta om tics

 • Der er flere drenge end piger, der får tics.
 • For størstedelen af børn aftager tics med alderen.
 • Cirka en ud af tre vil også have tics som voksen.

Tekst på denne side er opdateret i marts 2023.

Forfatter: Judith Becker Nissen, overlæge på Tourette Ambulatoriet på  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Direkte link til vores sider om tics og tourette hos børn og unge: www.tics1.ps.rm.dk