Modtagelse på psykiatrisk afsnit

Her kan du læse om personlighedsforstyrrelser.

Psykiatrien i Region Midtjylland behandler personlighedsforstyrrelser i disse teams:

Hvad er en personlighedsforstyrrelse?

Vi har alle en personlighed. Den består af en række karaktertræk. De kommer til udtryk den måde vi oplever, tænker, reagerer, og udtrykker følelser på. Personligheden er samtidig udtryk for den måde, personen ser sig selv i forhold til andre. Det kaldes vores selvbillede.

Personligheden dannes i løbet af de første 10-12 leveår. I de år har relationer stor betydning for, hvordan personligheden udvikles.

Har du en personlighedsforstyrrelse, har du forstyrrelser i personligheden. Det vil sige, at der er en forstyrrelse i den måde, du oplever, føler, tænker, reagerer og handler på. Der findes forskellige personlighedsforstyrrelser. Bl.a. ængstelig-evasiv, emotionel ustabil og narcissistisk personlighedsstruktur.

Personer med personlighedsforstyrrelser kan reagere meget forskelligt på deres oplevelse af sig selv og andre. Nogle er ekstremt hæmmede og undgår helst sociale arrangementer. Andre er meget styret af impulser og giver kraftigt udtryk for deres følelser.

På samme måde som personligheden dannes i de første 10-12 leveår, dannes forstyrrelserne i personligheden også her. De første tegn på en personlighedsforstyrrelse viser sig derfor typisk i de tidlige ungdomsår.

Det er muligt at behandle en personlighedsforstyrrelse. Men hvis du ikke får behandling, er en personlighedsforstyrrelse noget, der kan påvirke dig hele livet.

Film: Hvad er en personlighedsforstyrrelse?

I denne film kan du se Ulla Schou Rønnøw og Kristina Young fortælle om deres liv med en emotionel ustabil personlighedsstruktur. Du kan desuden høre psykolog Nanna Duus fortælle mere om symptomer og årsager. Videoen er produceret af Region Midtjylland i 2021.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Symptomer på personlighedsforstyrrelse

Kendetegn

To yderpoler

Fællestræk ved de forskellige former for personlighedsforstyrrelser

Hvorfor får nogle en personlighedsforstyrrelse?

Der er ikke én forklaring på, at nogle udvikler en personlighedsforstyrrelse.

Forskning viser, at udviklingen af personligheden sker i et komplekst samspil. Her spiller både gener, modning af hjernen og den tidlige opvækst ind.

Forholdet til far, mor og andre nære kontakter har stor betydning for barnets mulighed for at udvikle relationer til andre. Det er afgørende for udviklingen af personligheden.

Følelsesmæssigt svære belastninger i barndommen giver risiko for at udvikle en personlighedsforstyrrelse. De største risikofaktorer er omsorgssvigt og gentagne fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb.

Udvikling af personligheden fra 0-12 år

Tekst på denne side er opdateret november 2021 (version 1.02).

Senest revideret af: Rikke Bøye, ledende psykolog i Klinik for Angst og Personlighedsforstyrrelser, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Direkte link til denne side: www.pf.ps.rm.dk