17.11.2023

Tværregionalt forskningspartnerskab

Et nyt forskningsprogram har fået bevilget 6 millioner fra de regionale forskningsmidler, hvor det primære formål er grundlæggelsen af Region Midt Skizofreni (RMS) kohorten, som bliver verdens største undersøgelse af mennesker med skizofreni.

– Forskningsprogrammet repræsenterer en milepæl i vores bestræbelser på at forstå og behandle skizofreni bedre. Ved at integrere forskningen tættere ind i den kliniske hverdag styrker vi ikke kun vores vidensgrundlag, men skaber også en direkte forbindelse mellem vores forskningsindsats og behandlingen af vores patienter, fortæller lægefaglige direktør Jakob Paludan.

Projektet vil foregå på alle psykiatriske afdelinger i Region Midt, og der vil blive ansat forskningsassistenter, som vil være ansvarlige for at rekruttere og følge patienterne.

"Ved at samle viden fra en bred vifte af patienter kan vi skabe den største og mest repræsentative undersøgelse af skizofreni nogensinde."

Dybt forankret i daglig klinisk praksis

Projektet bliver stærkt forankret i det kliniske arbejde. Patienterne vil deltage i en grundig samtale om deres diagnose og symptomer samt regelmæssige opfølgende besøg. I tre måneder vil deltagerne få målt aktivitet og søvn.

Forventningen er, at ratings omkring symptomer og bivirkninger kan registreres i den elektroniske patientjournal (MidtEPJ) og dermed blive tilgængelige i den daglige praksis.

Hvad forventer vi at finde ud af?

Inden for de første tre år regner vi med at få vigtige fund ud af forskningsprogrammet:

Søvnmønstre ved nydiagnosticeret skizofreni: Hvordan sover personer med nydiagnosticeret skizofreni, og hvor effektive er forskellige søvnmidler som Zopiclon eller lav-dosis Quetiapin egentlig?

Hvad påvirker udviklingen af skizofreni hos misbrugere: Er der noget, der har betydning for udviklingen af skizofreni hos dem, der har misbrug og samtidige psykotiske symptomer?

Kan traumer i barndommen ændre, hvordan nogle gener fungerer (epigenetik) og dermed have betydning for udvikling af skizofreni?

Bygger grundlaget for mere forskning

De første 3 år er bare starten. Målet er, at projektet kan udvides for at svare på spørgsmål som:

Hvordan går det dem, der lige har fået diagnosen skizofreni, efter 5 og 10 år? Afhænger det af betændelse og traumatiske oplevelser i barndommen.

Hvordan virker medicinen i den virkelige kliniske verden uden for rammerne af kontrollerede forsøg?

Hvilke forskelle/ligheder er der mellem mennesker med skizofreni i forskellige lande? Projektet vil samarbejde med lignende projekter i Berlin, Paris og Australien.

RMS-kohorten er et betydeligt skridt i retningen af at optimere den psykiatriske og somatiske behandling hos mennesker med skizofreni. Samarbejdet, der omfatter alle regionens psykiatriske afdelinger, skaber ikke kun en solid platform for rekruttering af patienter, men bliver også hjørnestenen i implementeringen af innovative kliniske forsøg og hurtig udbredelse af ny viden til klinikken.