03.02.2023

Programmet for foråret 2023 er netop på gaden og rummer en lang række spændende oplæg og debatter. Til temaaftenerne kan du blive klogere på, hvordan det er at leve med en psykisk diagnose.

Temaaftener forår 2023

Til en temafaten møder du som regel én eller flere ambassadører fra organisationen "EN AF OS". Ambassadørerne fortæller personlige beretninger om det at have en psykisk sygdom helt inde på livet. Du kan også høre fagpersoner fortælle om, hvordan de arbejder med diagnoserne til hverdag.

PsykInfo Midt arbejder med at fremme afstigmatisering og øge viden om psykisk sygdom, mindske fordomme og nedbryde tabuer. Det sker bl.a. gennem temaftener i samarbejde med EN AF OS.

- Jeg brænder for at give mine erfaringer videre på godt og ondt, så det kan give andre mere klarhed omkring den pågældende sygdom. Og så elsker jeg at vise, hvordan man fokuserer på det positive og styrkerne ved at have f.eks. ADHD.

Christina oplever værdien af, hvad en temaaften kan give de fremmødte,

- Mange får lettet skuldrene, når de hører, det er helt "normalt" at have de udfordringer, de har - både som den diagnoseramte men også som pårørende. Jeg oplever, at de får mange aha-oplevelser, både ift. det faglige men også ift. mestringsstrategier og hvilke tilbud, der er mulighed for at benytte, når man lever med en psykisk sårbarhed.

Psykolog Nanna Petersen Duus fra Konsulentenheden Autismefokus, Specialeområde Autisme synes det er inspirerende at opleve folks lyst til at få viden omkring temaer, der på den ene eller anden måde berører dem selv eller deres nære,

- Jeg finder det meget givende, at se hvordan disse aftener er med til at starte samtaler omkring temaer, der ellers kan være svære at få "taget hul på. Jeg oplever at nogen giver udtryk for at have fået ord og forklaringer, som hjælper dem til at udtrykke nogle af de vanskeligheder, de selv oplever. Andre beskriver at aftenenerne giver dem noget fælles information, der gør det lettere at tale om svære emner sammen i familien.

Temaaftenerne sætter fokus på emner inden for psykiske diagnoser, og er for alle, der har en interesse i at blive klogere på livet med psykisk sygdom. Med afsæt i ambassadørens oplæg skabes dialog med fagpersoner, patienter, studerende, pårørende og andre med interesse i psykisk sygdom.