25.10.2023

Et virkeligt møde med diagnoser

I et næsten fyldt auditorie på Aarhus Universitet holdt EN AF OS-ambassadør, Sofie, oplæg for interesserede og opmærksomme bachelorstuderende. Her fik de mulighed for at få deres første virkelige møde med psykiatriske diagnoser – et møde de ikke kan læse sig til i teoribøgerne. 
For hvordan opleves det at være psykiatrisk patient?

Netop dét kan EN AF OS-ambassadørerne være med til at belyse.

"Der blev stillet rigtig mange spørgsmål, f.eks. om hvordan man som patient gerne vil mødes, og om terapiformer og relationen mellem patient og terapeut […] og jeg oplever, at den erfaring, jeg kommer med, både er relevant og brugbar"

Levet erfaring giver andre perspektiver

Når de studerende er færdiguddannede vil mange af dem få en nær kontakt med borgere med psykiatriske sygdomme. Men som studerende kan det være en udfordring at komme tæt på patienten og få indsigt i, hvad det egentligt vil sige at leve med en diagnose. Lige præcis dén viden bidrager ambassadørerne med. Sofie fortæller blandt andet om, hvad vil det sige at leve med depression og angst, og hvordan det opleves at leve med flere diagnoser.

"Det gør en kæmpe forskel at kunne få lov at se og møde et menneske, der lever med diagnoser. I dialogen med vores ambassadører bliver de studerende klogere på, hvordan det opleves i virkeligheden, og det giver noget konkret at hænge teorien op på"

De studerende vil have mere

Udover at blive klædt bedre på til mødet med patienten, delte nogle af de studerende deres egne oplevelser med psykisk sårbarhed. Det skabte rum for flere samtaler om sårbarhed – et emne de gerne vil drøfte endnu mere.

Der blev givet high-fives og klapsalver, og interessen for mere viden er stor. Allerede nu er ambassadører og konsulenter fra PsykInfo Midt inviteret ud til flere oplægsdage, f.eks. til Studenterkonferencen, hvor patienter kan give studerende feedback på deres poster-oplæg.

Vil du vide mere om psykisk sygdom og livet med psykiatriske diagnoser, kan du f.eks. komme med til temaaftener.

Læs mere om PsykInfo Midt eller hold dig orienteret via nyhedsmailen.