22.06.2023

Nyhedercards - desktop (5).png

De fleste af os læser eller hører kun historierne om børn, der er blevet udsat for seksuelle overgreb af voksne, når det bliver omtalt i medierne.

Men for socialrådgiver Helle Thorø på Retspsykiatrisk Klinik er det dagligdag at tale med mennesker, der er seksuelt tiltrukket af børn eller har andre seksuelle afvigelser, der potentielt kan være ulovlige. Når de selv opsøger hjælp, så er Helle Thorø den første de taler med.

- Langt de fleste har aldrig sagt højt til nogen, at de har de her tilbøjeligheder, før de taler med mig om det. Så tit kan det være rigtig svært for dem overhovedet at få sagt, hvorfor de ringer, siger Helle Thorø, der efter 21 år i jobbet dog ved, hvordan hun skal få samtalen på gled:

- Jeg spørger ret direkte om, hvorfor de ringer, og hvis det er nødvendigt spørger jeg mere konkret om, hvad de har gjort eller har lyst til at gøre, siger hun.

 

Frivillig behandling

Det seneste år har Retspsykiatrisk Klinik sløjfet deres krav om henvisning fra egen læge for at komme i behandling. Det betyder i praksis, at man nu kan opsøge behandling uden, at man først skal forbi egen læge. Og det er en vigtig barriere for mange, mener Helle Thorø:

- For mange, der går med de her tanker – især når det gælder børn – har det været utænkeligt at skulle fortælle om det til deres praktiserende læge. Så de har helt afholdt sig fra at opsøge hjælp. Vores håb er, at flere vil opsøge hjælp, når de finder ud af, at de kan henvende sig direkte til os, forklarer hun.

Klinikken anslår, at de det seneste år i alt har fået 23 henvendelser fra personer, som ikke har fået domme, men som alligevel opsøger behandling for deres seksuelle impulser. Men Helle Thorø tror, at det tal vil stige, når folk bliver opmærksomme på tilbuddet:

- De fleste af de, der går i behandling hos os, har det dårligt med de ting, de har lyst til at gøre og lider under det. Som regel har de pga. deres impulser svært ved at fungere i dagligdagen. De isolerer sig og har tit følgesygdomme som angst og depression, siger hun.

En lettelse

Det er svært at sige noget entydigt om, hvilken gruppe mennesker, der opsøger behandling af seksuelle afvigelser som fx at være tiltrukket af børn. Langt de fleste er dog mænd – i alle Helle Thorøs år i klinikken har der kun været tre kvinder. Men her stopper entydigheden også. For aldersspændet går fra 15 år og op i 70'erne, ligesom uddannelsesniveauet også svinger lige fra ufaglært til højtuddannet.

Men fælles for dem alle er, at de på grund af det store stigma forbundet med at have seksuelle tanker om børn ikke søger hjælp. For mange kommer behandlingen først, når det er for sent, og overgrebet er sket. Ifølge Helle Thorø kunne nogle overgreb dog forebygges, hvis flere opsøgte hjælp:

- Mange går jo rundt og tror, at der ikke findes hjælp til dem og bliver meget lettede, når de så får tilbudt et forløb og for første gang i deres liv kan fortælle om, de tanker de har, siger hun.

Et typisk forløb består i første omgang af 10 individuelle samtaler med mulighed for forlængelse, men første opkald til klinikken er anonymt. Under et behandlingsforløb bliver der taget skærmede journalnoter – dvs. at det kun er behandlerteamet i klinikken, der har adgang til dem. De vil altså ikke kunne ses af andet sundhedspersonale som fx praktiserende læge.