14.12.2023

Som den eneste region i landet tilbyder Psykiatrien i Region Midtjylland behandling til børn og unge med BED – tvangsoverspisning. Tilbuddet har fokus på at involvere den unge patients familie i at hjælpe barnet fri af spiseforstyrrelsen.

En 13-årig pige kommer hjem fra skole. Det har igen været en hård dag, for hendes klassekammerater har drillet hende og holdt hende udenfor.

På vej hjem fra skole har hun været forbi den lokale brugsforening og købt toastbrød, kage og slik for de penge, der egentlig skulle være brugt på frokost.

Hun har et par timer for sig selv derhjemme, før hendes forældre kommer hjem, og her når hun at få spist sine indkøb.

Det hjælper, imens hun spiser, men lige bagefter, da hun næsten har kvalme af mæthed, bliver hun ramt af dårlig samvittighed og lede ved sig selv.

Den 13-årige pige og eksemplet er fiktivt, men situationen er ikke ukendt for Anette Hollesen, der er specialpsykolog og teamleder i Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser BUA.

En klinik der nu også tilbyder ambulant behandling til børn og unge ramt af spiseforstyrrelsen BED – binge eating disorder eller på dansk, tvangsoverspisning.

- Vi ved fra vores voksne patienter med BED, at deres mønstre ofte er blevet grundlagt meget tidligt, og derfor forsøger vi nu med et særskilt tilbud til børn og unge, forklarer Anette Hollesen og uddyber:

- I behandlingen af alle typer spiseforstyrrelser hos børn og unge tænker vi altid, at spiseforstyrrelsen er et anliggende for hele familien. Så vi er også i tilbuddet til børn og unge med BED meget fokuserede på at inddrage forældrene både for at kortlægge og forstå symptombilledet men også for i fællesskab at finde muligheder for, hvordan mønsteret kan brydes.

Skræddersyet behandling

BED er først for nyligt blevet optaget i WHO's klassifikation af sygdomme – den såkaldte ICD-11 – og derfor er det stadig begrænset, hvad man ved om virkningen af forskellige behandlinger. Psykolog og ph.d., Silke Stjerneklar, er behandler i tilbuddet.

- Det er stadig et område, som vi ikke ved så meget om, så vi tilpasser behandlingen til det enkelte barns primære udfordringer, siger Silke Stjerneklar og fortsætter:

- For nogen kan det være et spørgsmål om, at der ikke spises regelmæssige måltider i hverdagen. Kroppen er derfor så sulten, at de ender med at overspise sidst på dagen. For andre kan det handle om, at de har svært ved at regulere deres følelser og i stedet bruger maden til det. 

Hun forklarer, at et behandlingsforløb ofte vil bestå af ugentlige samtaler i psykiatrien for hele familien. Her vil familie og behandler i fællesskab arbejde på at få en dybere forståelse af den unges tvangsoverspisninger, for eksempel hvor ofte tvangsoverspisningerne sker, i hvilke situationer de typisk forekommer og om de er forbundet med bestemte tanker eller følelser, både før og efter at selve overspisningen har fundet sted.

Ved hjælp af kognitiv adfærdsterapi forsøger man herefter gradvist at ændre den unges adfærd og, på sigt, de tanker og følelser, der er knyttet op på den spiseforstyrrede adfærd.

- For nogle kan en løsning være, at mor eller far i en periode har orlov, så barnet ikke lades for meget alene – måske kombineret med fastere rammer omkring måltiderne. For andre kan det handle om at lære at håndtere svære følelser – for eksempel ved at tale om dem i familien eller lave noget sammen, der kan aflede opmærksomheden. Vi tænker altid forældre ind som vigtige ressourcer ift. at hjælpe barnet fri af spiseforstyrrelsen.

Nyt felt

Da diagnosen stadig er ny, oplever teamet omkring BED-behandlingen til børn og unge, at der er få, der ved, at tvangsoverspisning skal behandles som en spiseforstyrrelse.

- Mange af de børn og unge, vi ser, har måske været i behandling for overvægt og er måske lykkedes med at tabe sig. Men det er ikke vægten, der er det primære problem – det er adfærden, tankerne og følelserne; og den samlede trivsel, siger Silke Stjerneklar.

Hun fortsætter:

- Hvis man ikke får reguleret adfærden og følelserne, så er vægttabet kun midlertidigt. Derfor har vi faktisk ikke fokus på vægttab, som det primære. Men vi ser nogle gange, at vægten begynder at gå ned, når spisningen bliver normaliseret.

Psykiatrien i Region Midtjylland har i år haft otte patienter under 18 år i behandling for BED, men har egentlig plads til 10-15 om året. Anette Hollesen og hendes kollegaer håber, at flere vil få øjnene op for behandlingsmuligheden i takt med, at kendskabet til BED bliver større:

- Vi forsøger at informere især praktiserende læger om, at vi har et tilbud målrettet unge. Jeg tror, at vi vil få flere henvisninger, jo mere vi taler højt om, at det her er en spiseforstyrrelse, som er forbundet med stor forpinthed hos den enkelte, siger hun.

Behandlingstilbuddet løber de næste tre år. Behandlingen er ambulant og foregår i Børne- og Ungdomspsykiatrien AUH i Skejby ved Aarhus.

FAKTA OM BED:

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade har netop offentliggjort en undersøgelse, der viser, at op mod 2.487 drenge mellem 16 og 17 år og op mod 9.174 piger i samme aldersgruppe har symptomer på tvangsoverspisning i Danmark.

Sundhedsstyrelsen anslår, at cirka 50.000 voksne lider af sygdommen.

Diagnosen BED stilles ud fra, om man overspiser mindst én gang om ugen over en periode på mindst 3 måneder.

En overspisningsepisode er kendetegnet af, at personen indtager en stor mængde mad i løbet af kort tid samtidig med at opleve at miste kontrollen over sig selv.

Overspisninger er typisk efterfulgt af negative følelser som skam, skyld, væmmelse og lavt selvværd.