23.06.2023

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling ved Psykiatrien i Region Midtjylland får snart en ny cheflæge, men for mange på afdelingen er det et kendt ansigt, der fra 24. juli sætter sig i den ledige chefstol og fremover udgør afdelingens ledelse i samarbejde med chefsygeplejerske Camilla Havsteen.

Michelle O. Kring skifter nemlig fra stillingen som ledende overlæge på sengeafsnit 2 og 4 ligeledes i børne- og ungdomspsykiatrien, som hun har været ansat i fra 2010, da hun begyndte i en introduktionsstilling.

- Jeg har trådt min lægefaglige barnesko i børne- og ungdomspsykiatrien, så det betyder meget, at jeg nu kan være med til at præge, hvilken retning afdelingen skal i fremover, siger Michelle O. Kring.

Hun suppleres af lægefaglig direktør, Jakob Paludan:

- Der bliver stillet større og større krav til børne- og ungdomspsykiatrien i disse år, og jeg glæder mig over, at det er en person som Michelle med indgående kendskab både patienterne, personalet og udfordringerne, der skal være med til at udvikle afdelingen og finde løsninger, så vi kan blive ved med at hjælpe vores unge patienter, siger han.

Fra barn til voksen

Michelle O. Kring er uddannet ved Århus Universitet og har ud over sit virke som speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri også videreuddannet sig i blandt andet behandling af svær borderline personlighedsforstyrrelse samt ledelse. Hun har også løst opgaver inden for retspsykiatrien.

Hun glæder sig særligt til at arbejde mere fokuseret med ledelse og i samarbejde med medarbejderne blandt andet styrke overgangen mellem børne- og ungdomspsykiatrien og andre aktører:

- Vi skal styrke samarbejdet med vores kolleger i voksenpsykiatrien, for vores patienter bliver ikke raske af at fylde 18 år. Der er et behov for, at vi er tættere knyttet til hinanden, så vi kan sikre sammenhængende forløb for vores patienter, siger hun.

Privat bor Michelle O. Kring nær Aarhus med sin mand og to børn på hhv. 12 og 15 år. Hun holder af vandreferier i Europa og går også gerne til metal-koncerter.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling hjælper børn og unge i alderen 0 til 18 år med svære psykiske problemer. Der er sengeafsnit og klinikker målrettet børn i ligger i Gødstrup, Skejby og Viborg.