02.08.2023

Programmet for efteråret 2023 er kommet på gaden, og du kan glæde dig til hele 12 spændende oplæg og debatter. Temaaftnerne afholdes i mange forskellige byer rundt omkring i regionen, og du kan blive klogere på, hvordan det er at leve med en psykisk sygdom, når PsykInfo Midt sætter forskellige diagnoser på dagsordenen.

 

Temaaftener efterår 2023

Til en temaften kan du forvente at møde en "EN AF OS"-ambassadør, der vil dele sin historie om, hvordan det er at leve med psykisk sygdom. Det kan enten være som patient eller som pårørende til en psykisk sårbar. Du vil også altid møde en eller flere fagpersoner, der står klar til at fortælle om, hvordan de arbejder med diagnoserne til hverdag, og så er der altid rig mulighed for at stille spørgsmål og få konkrete råd med hjem.

PsykInfo Midt arrangerer temaaftnerne og arbejder med at fremme afstigmatisering og øge viden om psykisk sygdom, mindske fordomme og nedbryde tabuer. Det sker bl.a. gennem temaftenerne i samarbejde med EN AF OS.

Mød Line som har autisme

En af de første temaaftener på programmet handler om autisme (Tørring ved Hedensted), og her kan du høre et personligt oplæg fra Line Christiansen, der er EN AF OS-ambassadør.

 

For Line er det vigtigt at være med til formidle om autisme på en temaaften, da hun oplever, at:

- der fortsat er mange misforståelser omkring autisme. Autister er vidt forskellige individer med nogle udfordringer til fælles. De udfordringer kommer meget forskelligt til udtryk alt efter, hvad vores andre personlighedstræk og styrker er. Jo flere forskellige autister folk møder, jo bedre bliver de til at møde os som mennesker først og fremmest - og til ikke at tro, at vi alle har samme evner og behov, fordi vi er autister.

I Tørring åbner Line op for en del af sin historie om at leve med autisme. Hun fortæller:

- Jeg er bevidst om, hvad jeg bruger min sparsomme energi på i hverdagen. Det kan godt være, at jeg er nødt til at vælge imellem at rydde op eller skifte sengetøj og at lave aftensmad.

Faglig formidling giver indsigt i begreber, metoder og adfærd

Pædagogisk konsulent Ken Harpsøe Jacobsen fra Konsulentenheden Autismefokus, Specialområde Autisme ser frem til at koble sin faglige indsigt sammen med Lines oplevelser og erfaringer omkring det at have en autismediagnose. På aftenen vil Ken nemlig holde et fagligt oplæg sammen med psykolog Kirsten Frantzen, der også arbejder i Konsulentenheden Autismefokus. Ken fortæller:

 

- I oplægget kan du forvente at få en lille gennemgang af den teoretiske baggrundsviden om autisme. Du vil få et indblik i elementer i diagnosen og lidt forskellige teorier, der kan hjælpe os til at forstå autismens udtryk.

Ken supplerer hertil:

- Det er vigtigt at formidle viden om autisme, da jeg oplever, at det kan være med til at imødekomme og hjælpe borgere med en autismediagnose meget bedre, når vi kender til baggrunden for det autistiske udtryk.

Ken nævner, at det ikke er ualmindeligt for en person med en autismediagnose at opleve at blive stemplet som doven, fordi vedkommende ikke får gjort nogle bestemte ting. Men ofte kan disse handlinger måske forklares igennem teorien omkring autismen.

Et efterår fyldt med spændende oplæg

Temaaftenerne sætter fokus på emner inden for psykiske diagnoser, og de er for alle, der har en interesse i at blive klogere på livet med psykisk sygdom eller udviklingsforstyrrelser som for eksempel autisme. Med afsæt i ambassadørens oplæg skabes dialog med fagpersoner, patienter, studerende, pårørende og andre med interesse i psykisk sygdom.

 

Køb din billet allerede i dag og bliv klogere på en eller flere af diagnoserne.