23.02.2023

Det er Center for Registerforskning på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet, der har stået i spidsen for studiet, som er det hidtil største af sin art.

Forskerne har undersøgt knap 900 børn, hvis mødre har været i behandling med ADHD-medicin gennem graviditeten. De er blevet sammenlignet med 1270 børn, hvis mødre stoppede med medicin inden graviditeten.

Resultater af undersøgelsen

Resultaterne viser, at der ikke er nogen øget risiko for udviklingsmæssige følger af medicinen hos de børn, der har været eksponeret for ADHD-medicin under mødrenes graviditet.

Professor Per Hove Thomsen fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling er medforfatter på den videnskabelige artikel, som resultaterne er publiceret i. Han siger følgende om resultaterne af undersøgelsen:

- ADHD diagnosticeres hos flere og flere voksne, og mange patienter sættes i medicinsk behandling. Kvinder med ADHD kan opleve en forværring af deres ADHD, når de bliver gravide og kan dermed have et fortsat behov for medicinsk behandling under graviditeten. Det har været usikkert, om denne behandling kunne have en skadelig indflydelse på barnet senere. Den nye undersøgelse viser ingen øget risiko for umiddelbare eller senere opståede negative effekter hos barnet.

På Aarhus BSS' hjemmeside kan du læse mere om undersøgelsen. Nederst i artiklen er der et link til den fulde videnskabelige artikel.