10.10.2022

VR-briller gør det nemlig muligt for medicinstuderende at opleve en psykose fra forskellige perspektiver.

Det foregår i tre forskellige film, hvor de medicinstuderende ser den samme akutpsykiatriske situation. Her får de indblik i samarbejdet mellem de forskellige faggrupper og ser, hører og mærker situationen fra lægens, sygeplejerskens og patientens perspektiv.

Oplevelsen bringer de medicinstuderende helt tæt på den virkelighed, der venter dem på hospitalsgangene som færdiguddannede læger.

- Det kan være svært at fange helheden af en akutpsykiatrisk situation. Særligt det emotionelle. I filmene mærker medicinstuderende oplevelsen på egen krop i den ”andens” sted. Det kan give dem en bedre forståelse, når tekstlærebøger, PowerPoint-shows og kliniske retningslinjer ikke rækker, fortæller Kamilla Pedersen, der er medicinsk uddannelsesforsker ved Centre for Educational Development ved Aarhus Universitet, og fortsætter:

- Vi meget lidt om, hvad medicinstuderende oplever, møder eller tager med fra den enkelte hospitalsafdeling. Når de er i klasseværelset, kan vi forberede dem på den verden, der møder dem efter endt uddannelse.

Et fiktivt scenarie skabt ud fra forskning

Det fiktive scenariet, som fremtidens læger ser i VR-brillerne, er skabt ud fra forskning. Men hver enkelt psykose og patient vil altid være forskellige.

- Psykiatriundervisere har en særlig forpligtelse over for patienter. De skal sikre, at patienterne møder læger, der kan skelne mellem fysiske og psykiske symptomer, samarbejde på tværs og reflektere over egne reaktioner. VR-brillen kan være eneste eksempel på en akutpsykiatrisk situation og psykotiske symptomer, som de studerende møder under deres uddannelsen. Det kan derfor gøre en forskel hos patienterne i sidste ende, fortæller Kamilla Pedersen.

Scenariet bygger på konceptet PsychSim, som er udviklet og skabt af Kamilla Pedersen. Sammen med en række medforfattere, Astrid Harpøth, Alex Eriksen, Tue Sørensen, Erik Perfalk og Eva Schøith, har hun forfattet VR-manuskriptet. AUH Psykiatrien er kulisse for optagelserne, der er instrueret i samarbejde med MANND.  

Det er vigtigt, at patienter og personale bliver fremstillet korrekt og respektfuldt. Manuskriptet trækker derfor på erfaringer fra personale og patienter – og det faglige indhold er kvalitetssikret ved Forskningsenhed for Psykoser.

- Det har været et tæt samarbejde med dem, der står i virkeligheden til dagligt samt de psykiatriunderviserne, der bruger VR-brillen som afsæt til at reflektere i klasseværelset. Underviserens rolle er derfor ligeså vigtig som indholdet i VR-brillen. Begge ting skal sikre, at de studerende ikke lærer noget, der er fagligt eller etisk forkert, afslutter Kamilla Pedersen.

VR-brillerne er lige nu ved at blive testet. Når året er slut, bliver det vurderet om og hvordan de kan inddrages i undervisning på flere af landets psykiatriske afsnit. 

DR har også talt med to medicinstuderende, som har prøvet VR-brillerne med egne øjne: https://link.rm.dk/VRDR.