18.05.2022

Krig har alvorlige psykiske konsekvenser for de mennesker, der er direkte involveret. Også danske patienter med psykisk sygdom er påvirkede af situationen i Ukraine.

Det viser et nyt studie, som Søren Dinesen Østergaard, Christopher Rohde og Oskar Jefsen har lavet. Her har de fra den 1. januar til den 8. marts analyseret mere end 500.000 psykiatriske journalnotater fra hospitalerne i Region Midtjylland.

Via en elektronisk søgning identificerede forskerne den delmængde af journalnotaterne, der indeholdt ordet Ukraine.

- Resultaterne fra undersøgelsen bekræftede desværre vores hypotese, idet vi så en klar stigning i antallet af journalnotater, der omtalte Ukraine, umiddelbart efter invasionen. Hele 62 procent af disse notater beskrev patienter, der oplevede forværring af angst, posttraumatisk stress, vrangforestillinger og hallucinationer, der synes relateret til krigen,” siger Søren Dinesen Østergaard, professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet og Afdeling for Depression og Angst i Psykiatrien.

I overensstemmelse med tidligere studier

Han påpeger, at det dog er vanskeligt at dokumentere en kausal sammenhæng mellem krigen i Ukraine og patienternes symptomniveau.

- Man kan - af helt oplagte årsager - selvfølgelig ikke lave en randomiseret undersøgelse af effekten af krig på mennesker og vi kan, ud fra vores undersøgelse, ikke være helt sikre på, at krigen vitterligt har påvirket patienterne i psykiatrien. Dog er hypotesen særdeles troværdig, og den klare tidssammenhæng taler også for en reel effekt”, forklarer han.

Du kan læse resten af forskningsartiklen her.