22.04.21

Preben Friis er ansat som ny ledende overlæge i Regionspsykiatrien Midt efter en periode som konstitueret i samme rolle.

Preben Friis er 64 år og kommer fra en stilling som funktionsledende overlæge i Psykiatriens Hus i Silkeborg.

Siden midten af januar har han sideløbende været konstitueret ledende overlæge i Regionspsykiatrien Midt, hvor han nu permanent bliver en del af afdelingsledelsen.

Preben Friis blev speciallæge i psykiatri i 1997 og har tidligere haft sin gang på Aarhus Universitetshospital i Risskov.

De sidste ca. 20 år har han været funktionsledende overlæge først på sengeafsnittet i Regionspsykiatrien i Silkeborg og siden – da afsnittet blev nedlagt – har han været med til at opbygge samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland i Psykiatriens Hus i Silkeborg.

Preben Friis har desuden en treårig uddannelse i gruppeanalyse med sig i bagagen. En uddannelse, der både bliver brugt i gruppeterapeutisk sammenhæng, men som han også har gjort brug af som ledelsesfagligt værktøj.

Preben Friis kommer til at udgøre afdelingsledelsen i Regionspsykiatrien Midt sammen med oversygeplejerske Yrsa Bro. Sammen skal de sikre et fortsat højt fagligt niveau på afdelingen, ligesom de også vil arbejde for at styrke arbejdsmiljøet og tiltrække flere speciallæger til Regionpsykiatrien Midt.

Privat bor Preben Friis i Stilling. Han er fraskilt og har to voksne børn i en såkaldt "regnbuefamilie". Han tiltræder officielt i stillingen fra 1. maj.

Regionspsykiatrien Midt omfatter psykiatriske afdelinger i Viborg, Skive og Silkeborg.

Kontaktoplysninger

Preben Friis, ledende overlæge, Regionspsykiatrien Midt,
tlf.: 2136 5644

Phuong le Reisinia, lægefaglig direktør,
Psykiatrien i Region Midtjylland, tlf.: 2016 3672