26.08.2021

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien og Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet søger deltagere til interviews om at have oplevet tvangsbehandling i forbindelse med deres behandling for anoreksi.

Det kan f.eks. være tvang i forbindelse med indlæggelse, sondeernæring, medicinering og/eller fastholdelse. 

Interviewene er en del af et forskningsprojekt, der har til formål at nedbringe brugen af tvang for patienter med anoreksi.

Du kan deltage hvis du:

  • Har, eller har haft, anoreksi og er fyldt 18 år
  • Har oplevet adskillige tvangsepisoder i forbindelse med din behandling
  • Har haft den sidste tvangsepisode inden for de seneste fem år

Du kan IKKE deltage, hvis du:

  • Får tvangsbehandling i øjeblikket
  • Har en intellektuel funktionsnedsættelse
  • Har en akut psykose eller alvorlig udviklingsforstyrrelse

Du kan deltage uanset, om du er i behandling i øjeblikket, eller om din behandling er afsluttet.

Hvis du er interesseret i at deltage, så skriv dit fornavn og telefonnummer i en mail og send den til specialpsykolog, ph.d.-studerende Benjamin Mac Donald på: benjmacd@rm.dk