06.10.2021

Ingeniørvirksomheden MOE A/S har sammen med underrådgiverne Karlsson Arkitekter ApS og Schønherr A/S vundet opgaven som bygherrerådgiver på det trecifrede million-projekt "Ny Psykiatri i Viborg". Med stor erfaring fra lignende projekter, skal rådgiverholdet hjælpe Psykiatrien i Region Midtjylland med at skabe helt nye, moderne faciliteter tæt på naturen, der kan understøtte behandlingen af psykiatriske patienter.

Psykiatrien i Region Midtjylland og den nye bygherrerådgiver, MOE A/S, Karlsson Arkitekter ApS og Schønherr A/S, vil i de kommende år danne et stærkt makkerpar omkring etableringen af de nye rammer for regionspsykiatrien i Viborg, der går under navnet "Ny Psykiatri i Viborg".

Nybyggeriet forventes at udgøre ca. 20.000 kvadratmeter, omfatter 90 sengepladser og har en samlet økonomisk ramme på ca. 500 mio. kr.

- Det er meget glædeligt, at vi med valget af bygherrerådgivere nu er et skridt nærmere at kunne give vores patienter nogle mere tidssvarende rammer, hvor de blandt andet får bedre faciliteter, bedre adgang til uderum, tættere sammenhæng mellem sengeafsnit, ambulatorier og kontorer og samtidig rykker tættere på det somatiske hospital. Sidst er ambitionen også at skabe et byggeri, der visuelt passer ind i det smukke område omkring Søndersø. Et byggeri af den størrelse, hvor så mange elementer skal spille sammen både byggeteknisk og psykiatrifagligt, kræver kompetente og erfarne rådgivere, og det mener vi, at vi får med MOE A/S, Karlsson Arkitekter ApS og Schønherr A/S, siger Jacob Klærke, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midtjylland.

Erfaring med psykiatri-byggeri

Det er ikke første gang, at det nye rådgiverteam står over for byggerier til psykiatrisk behandling.

Holdet repræsenterer erfaringer fra bl.a. Ny Psykiatri Bispebjerg, Psykiatrien på Nyt Aalborg Universitetshospital, Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse, samt en række hospitalsbyggerier i Danmark og Norge.

- Vi er meget glade og stolte over, at vi får mulighed for at hjælpe Psykiatrien i Region Midtjylland med at give patienterne i Viborg de bedste rammer for behandling. Vi mener, at de fysiske rammer kan være en betydningsfuld medspiller i behandling af psykisk sygdom, og derfor ser vi nu frem til at samarbejde med patienter og personale om en både kreativ og konstruktiv proces frem mod et færdigt byggeri, hvor patientens behov og behandling er i centrum, siger Thomas Simoni, seniorprojektchef i MOE A/S.

Næste skridt

Som bygherrerådgiver skal MOE A/S, Karlsson Arkitekter ApS og Schønherr A/S i parløb med Psykiatrien i Region Midtjylland i de kommende måneder planlægge og udvikle visionerne for den nye regionspsykiatri, og hvordan de fysiske rammer kan understøtte ønskerne. Det skal blandt andet ske gennem workshops og inspirationsture, der munder ud i de formelle krav til byggeriet.

Samarbejdsparterne skal desuden i fællesskab lægge en udbudsstrategi for projektets gennemførelse samt bistå med forberedelser til byggeriet, som blandt andet består af rokader og midlertidige genhusning af de behandlingsfunktioner, der lige nu ligger i byggeområdet.

- Vores patienter, personale og naboer i Viborg vil nok ikke helt kunne undgå at lægge mærke til, at der bliver bygget nyt. Men vores forhåbning er, at vi med god gammeldags planlægning kan sikre, at byggeriet er til mindst mulig gene i området – særligt er vi meget opmærksomme på at tage mest mulig hensyn til vores naboer, at behandlingen af patienter så vidt muligt kan foregå som normalt og at vores personale har de bedst mulige arbejdsvilkår igennem projektforløbet, siger Tina Ebler, hospitalsdirektør i Psykiatrien i Region Midtjylland.

Ifølge den foreløbige projektplan forventes første spadestik i midten af 2024, og at nybyggeriet er klar til at blive taget i brug i 2027.

Yderligere oplysninger:

Jacob Isøe Klærke (SF),
formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midtjylland                 
2683 7496  

Tina Ebler,
hospitalsdirektør, Psykiatrien i Region Midtjylland              
2785 4484  

Thomas Simoni,
seniorprojektchef i MOE A/S         
2540 0123