25.01.2021

Pr. 1. januar 2021 er Ungecentret i Aarhus kommune og Klinik for Depression og Mani, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, gået sammen om en mere helhedsorienteret indsats, der skal få unge med bipolar lidelse i uddannelse og beskæftigelse.

I det særlige tilbud koordinerer medarbejdere fra Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital Psykiatrien den beskæftigelsesrettede- og den behandlingsrettede indsats i en håndholdt indsats, hvor den unges ønsker og forudsætninger er i centrum. Uddannelsesinstitutioner og virksomheder inviteres også ind i samarbejdet. 

Samarbejdet går på tværs af sektorer og faggrupper og målgruppen er unge, som for nylig har fået diagnosen bipolar lidelse.

Målgruppe: unge med bipolar lidelse 

Unge med en psykisk lidelse kan have ekstra svært ved at fastholde uddannelse og arbejde, og unge med en bipolar lidelse slås med særlige udfordringer grundet sygdommens karakter. Studier viser, at inklusion på arbejdsmarkedet har stor betydning for den unges samlede livssituation – og dermed også muligheden for at komme sig helt eller delvist af psykisk sygdom.

Samarbejde hilses velkommen

Erfaringer fra både psykiatrien og jobcenter viser, at vi har brug for et anderledes tæt samarbejde, for at kunne løfte opgaven med at få de mest psykisk sårbare unge inkluderet i uddannelse, job og ind i fællesskabet.

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Kristian Wurtz, glæder sig over samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Psykiatrien i Region Midtjylland:

- Vi ved i dag, at mennesker selv med svær psykisk sygdom også kan komme i ordinært arbejde, hvis de får de rette arbejdsforhold. Den viden skal vi handle på, men vi kan ikke gøre det alene. Vi er simpelthen nødt til at arbejde bedre sammen på tværs af sektorer, fagligheder og institutioner. Jo bedre vi bliver til at løfte i flok, jo flere unge kan vi hjælpe i gang med uddannelse og job og dermed på vej til et godt liv.

Lægefaglig direktør for Psykiatrien i Region Midtjylland, Phuong Le Reisinia, hilser ligeledes det nye samarbejde velkomment:

- Unge, der netop har fået stillet diagnosen bipolar lidelse, har brug for målrettet behandling og støtte. Det nye samarbejde med Aarhus Kommune giver os nogle helt unikke muligheder for at skræddersy indsatsen ud fra den enkelte unges behov, udfordringer og ressourcer. Det kan i mange tilfælde få en afgørende betydning for den unges trivsel og mulighed for at leve et godt liv med bipolar lidelse.