Hvis du er over 18 år og har symptomer på angst, OCD eller PTSD, kan du blive henvist til Team for OCD og Angstlidelser i Viborg.

Om teamet

I Team for OCD og Angstlidelser i Viborg udreder og behandler vi dig, der er over 18 år for:

For at starte i et forløb hos os, skal du have en henvisning fra:

 • Din egen læge
 • En praktiserende psykolog.

Når du kommer ind til os, vil du møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Psykologer.

Dit forløb foregår hos os uden indlæggelse.

Dit besøg

Når du har fået en henvisning, starter du oftest med en afklarende samtale i Team for Vurdering og Udredning. Du modtager indkaldelsesbrevet i din e-Boks. Samtalen hjælper os med at finde ud af, hvilket tilbud der er relevant for dig.

Til samtalen taler vi bl.a. om:

 • hvordan du har det
 • hvilke symptomer du oplever.

Vi vurderer ud fra samtalen, om der er behov for flere undersøgelser, for at du kan få stillet en diagnose og begynde i behandling.

Hvis Team for Vurdering og Udredning vurderer, at det er relevant for dig at komme i behandling i Team for OCD og Angstlidelser, samarbejder vi med dig og gerne dine pårørende om at lave en plan for din behandling.

Det er ikke sikkert, at vi kan tilbyde dig et forløb. Det er som regel, fordi et andet tilbud er mere relevant for dig. Hvis det er tilfældet, vejleder vi dig om alternative muligheder, f.eks. en privatpraktiserende psykolog eller psykiater.

Din behandling

Din behandling foregår i grupper eller individuelt med 12 mødegange. Mellem mødegangene øver du dig i de teknikker, som vi arbejder med. Forløbet varer omkring tre til fire måneder. 

Behandlingen består af:

 • Kognitiv adfærdsterapi, hvor du f.eks. lærer at håndtere din tanker og følelser og prøver at gøre nogle af de ting, som du er bange for i dag
 • Undervisning om din lidelse
 • Evt. medicin. 

Vi hjælper dig med at håndtere din lidelse på nye måder, så du i højere grad kan leve det liv, du ønsker.

Du kan læse mere om vores behandlingstilbud her: 

Du får en fast kontaktperson

Når du starter i et forløb hos os, får du tilknyttet en fast kontaktperson fra teamet. Din kontaktperson er ansvarlig for, at din behandling hænger sammen og passer til dig.

Du kan læse mere om kontaktpersonens rolle her.

Vi vil gerne inddrage dine pårørende

Dine pårørende kan være vigtige, når vi skal finde ud af, hvordan vi giver dig den bedste behandling. Vores erfaring er, at din sygdom også påvirker deres liv og samliv med dig.

Vi vil derfor gerne inddrage dem i din behandling og invitere dem med til samtaler sammen med dig. Vi kan også tilbyde dine pårørende samtaler alene. Vi inddrager dem kun, hvis du ønsker det.

Når din behandling hos os slutter

Vi gennemgår de metoder, du har lært, når din behandling hos os slutter. Du skal nemlig fortsætte med at bruge dem, da de kan hjælpe dig til at få det bedre. 

Når du bliver afsluttet hos os, fortsætter du typisk din behandling et andet sted. Det kan f.eks. være:

 • Hos din egen læge
 • I et kommunalt tilbud.

Du kan også altid søge råd og vejledning hos forskellige organisationer for patienter og pårørende:

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende er du en vigtig person. Vi vil derfor gerne samarbejde med dig. Du kan være en støtte for patienten, og du kan fortælle os:

 • hvordan patienten plejer at være, når vedkommende har det godt
 • forløbet op til, at patienten har fået en henvisning til os
 • særlige forhold i patientens opvækst, vi skal være opmærksomme på.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Din kontakt med os

Patienten får en kontaktperson, når de starter i et forløb hos os. Kontaktpersonen har ansvar for, at de forskellige dele af behandlingen hænger sammen.

Du er altid velkommen til at henvende dig til kontaktpersonen og aftale en tid for en samtale.

Som pårørende tilbyder vi dig at komme med til en af mødegangene i patientens terapiforløb. Det sker dog kun, hvis patienten ønsker det. Hvis der er behov for det, kan du efter aftale deltage i flere af møderne.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Børn som pårørende

Som barn kan det være rigtig svært at forstå, hvad der sker, når mor eller far er syg. 

Vi tilbyder familiesamtaler, hvor vi har fokus på børnenes behov. Vi hjælper jer med at tale om det, der er svært. Samtalerne foregår på børnenes præmisser og i et sprog, som passer til deres alder.

Du kan læse mere om familiesamtaler her.

Find vej

Adresse og kort

Klik på kortet for at åbne det som PDF.

Team for OCD og Angstlidelser

Søndersøparken 1, 1. sal (find indgangen ved den røde cirkel med "B" på kortet)

8800 Viborg

Kontakt

Telefon

7847 4230

Telefontid

Mandag-fredag: Kl. 8-12

Send mail via borger.dk

Adresse

Team for OCD og Angstlidelser

Søndersøparken 1, 1. sal

Indgang 1b

8800 Viborg

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp