Om teamet

I Team for Psykiatrisk Udredning i Horsens udreder vi dig, der er over 18 år for forskellige psykiske lidelser. Vi finder ud af, om du har en psykisk lidelse, og hvor du finder de bedste behandlingsmuligheder.

Du kan læse mere om psykiske lidelser hos voksne her.

Du kan blive henvist til os, hvis du bor i enten:

 • Hedensted Kommune
 • Horsens Kommune
 • Odder Kommune
 • Skanderborg Kommune.

For at blive udredt hos os, skal du have en henvisning fra enten:

 • Din egen læge
 • En privatpraktiserende psykiater.

Dit forløb hos os er uden indlæggelse. Du bliver indkaldt til samtaler i Horsens.

Når du kommer ind til os, kan du f.eks. møde:

 • Sygeplejersker
 • Psykologer
 • Lægesekretærer.

Dit besøg

Når du har fået en henvisning, indkalder vi dig til en afklarende samtale. Du modtager indkaldelsesbrevet i din e-Boks.

Til samtalen taler vi bl.a. om:

 • hvordan du har det
 • hvilke symptomer du oplever
 • dit forløb op til, at du er blevet henvist til os
 • dine sociale forhold, f.eks. din bolig- og familiesituation
 • evt. tidligere behandling.

Du vil for det meste komme til at tale med en sygeplejerske. Samtalen tager mellem 45-60 minutter.

Du er velkommen til at tage en pårørende og/eller din kommunale støtteperson med. De kan støtte, lytte og bidrage til din behandling. Dine pårørende kan bidrage med oplysninger og hjælpe dig med at huske, hvad der er blevet talt om.

I nogle tilfælde vurderer vi, at du skal have flere undersøgelser, for at du kan blive udredt og evt. få stillet en diagnose.

Afsluttende samtale og videre forløb

Vi ringer til dig, når din udredning er afsluttet. Her taler vi om:

 • hvad vi har fundet ud af i undersøgelserne
 • evt. diagnose
 • evt. videre behandling i psykiatrien.

Det er ikke sikkert, at vi kan tilbyde dig et forløb hos os. Det er som regel, fordi et andet tilbud er mere relevant for dig. Det kan f.eks være hos:

 • En privatpraktiserende psykolog/psykiater
 • Egen læge
 • Et kommunalt tilbud.

Vi vejleder dig om, hvordan du kan komme videre i forløbet, uanset om du skal i behandling i psykiatrien eller et andet sted.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende er du vigtig. Vi vil derfor gerne involvere dig i behandlingen, da du kan være en støtte for patienten og en god samarbejdspartner for personalet, fordi:

 • du har stor viden om vedkommende, der er i behandling
 • du ved, hvad der er gået forud for kontakten til Psykiatrien
 • du ved, hvordan patienten er som person – både i gode og dårlige perioder
 • du ved, hvor længe symptomerne har været der, og måske hvad der kan virke dæmpende eller kan fremprovokere en forværring.
 • du ved, om der er noget særligt i patientens liv, som vi skal være opmærksomme på.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Børn som pårørende

Som barn kan det være rigtig svært at forstå, hvad der sker, når mor eller far er syg. 

Vi tilbyder familiesamtaler til patienter, der har børn under 18 år. Her kan vi: 

 • sætte fokus på børnenes behov
 • tale om sygdommen, og hvordan den påvirker hele familien
 • hjælpe jer med at få talt om de svære emner 
 • vejlede jer om hjælp og støtte fra kommunen, hvis I har brug for det. 

Samtalen foregår i et sprog, som passer til barnets alder. 

Du kan læse mere om familiesamtaler her.

Møder for pårørende

Hver måned holder vi et møde for pårørende over 18 år. Det er et fælles tilbud for alle pårørende i Regionspsykiatrien Horsens. Her kan du stille spørgsmål og tale med andre i samme situation. 

Du kan læse mere om pårørendemøder her.

Find vej

Kontakt

Telefon

7847 5000

Telefontid

Mandag-torsdag: Kl. 8-15.30

Fredag: Kl. 8-14.30

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp

Send mail via borger.dk

Adresse

Team for Psykiatrisk Udredning

Psykiatrisk Klinik 2

Regionspsykiatrien Horsens

Sundvej 30, Indgang K

8700 Horsens