Om teamet

I Psykiatrisk Forebyggelsesteam i Gødstrup kan vi tilbyde dig ekstra hjælp og støtte hjemme hos dig selv, hvis du er over 18 år, og enten:

 • er svært psykisk syg og bor på bosted eller i eget hjem
 • selvskader
 • er blevet genindlagt to gange inden for 30 dage.

I særlige situationer har vi en samtale med dig, hvis der er tvivl om, hvorvidt Forebyggelsesteamet er det rette tilbud til dig.

Du skal desuden bo i:

 • Herning Kommune
 • Holstebro Kommune
 • Ikast-Brande Kommune
 • Lemvig Kommune
 • Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Struer Kommune.

For at starte i et forløb hos os, skal du have en henvisning fra enten:

 • Et sengeafsnit i forbindelse med en indlæggelse i psykiatrien
 • Et ambulant forløb i Psykiatrien.

Vi kommer ud til dig i dit eget hjem eller bosted. Formålet med Psykiatrisk Forebyggelsesteam er at forebygge genindlæggelse.

Vores tværfaglige team består af en sygeplejerske, pædagog, ergoterapeut og en specialpsykolog.

Besøg

Vi er et udkørende team, hvor en fra teamet kommer hjem til dig. Vi aftaler sammen det videre forløb.

Vi tilpasser forløbet til dig. Typisk aftaler vi, at vi kommer ud til dig én til to gange om ugen.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Vi ønsker et godt samarbejde med dig som pårørende i hverdagen, da det har stor betydning for behandlingen. Du er en vigtig ressource, da du kender patienten godt og også vil være en del af patientens liv efter behandlingen.

Vi kan dog kun inddrage dig i forløbet, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi dog stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Kontakt

Telefon

Psykiatrisk Forebyggelsesteam har ikke et fast telefonnummer. Ring derfor direkte til din behandler, hvis du har behov for at få fat i os.

Er du ikke tilknyttet teamet, men vil gerne i kontakt med os, kan du sende os en mail.

Send mail via borger.dk

Adresse

Psykiatrisk Forebyggelsesteam

Regionspsykiatrien Gødstrup

Hospitalsparken 15

7400 Herning