Om teamet

Et ophold på de ambulante døgnpladser i Holstebro er ikke en indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Vi hjælper dig, der er over 18 år, har psykiske udfordringer og har brug for støtte og behandling i en kortere periode.

Døgnpladserne kan også være en overgang fra at blive udskrevet fra et af vores sengeafsnit.

Du bliver som regel henvist, mens du allerede er i behandling et sted i psykiatrien.

For at vi kan hjælpe dig, er det vigtigt, at du samarbejder om din behandling og dit behov for støtte. Du skal også komme til os, hvis du pludseligt får det dårligere.

Du møder et team af sygeplejersker hos os.

Du kan være på en af døgnpladserne i op til fem døgn. Under dit ophold har vi fokus på at give dig:

  • Ro, stabilitet og tryghed
  • Støttende samtaler
  • Omsorg og hjælp til at organisere din hverdag
  • Hjælp til mestring af hverdagslivet
  • Hjælp til opsøgning og samarbejde med andre offentlige instanser og netværk

Efter dit første ophold hos os, kan du få en brugerstyret indlæggelse. Det betyder, at du kan lade dig indlægge på eget initiativ. Her kontakter du os direkte uden en henvisning. Personalet kan fortælle dig mere om tilbuddet.

Du kan læse mere om døgnpladserne her.

De ambulante døgnpladser i Holstebro er en del af et samarbejde mellem Regionspsykiatrien Gødstrup, Holstebro Kommune og Lemvig Kommune. Du kan derfor også læse mere om behandlingstilbuddet på hjemmesiden for Psykiatrien i Nordvest.

Dit besøg

Vi laver sammen en plan for dit ophold, når du kommer ind til os. Her snakker vi om, hvad du gerne vil have ud af opholdet, og hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

Vores fokus i din behandling er at stabilisere dig og give dig værktøjer til bedre at kunne håndtere hverdagen hjemme hos dig selv. Din behandling består typisk af:

  • Støttende samtaler
  • Ro og hvile.

Du får din egen stue med toilet og bad. Du får også din egen nøgle til værelset.

Du skal selv medbringe og opbevare din medicin under dit ophold. På din stue vil der være et medicinskab.

Under dit besøg, får du morgenmad hver dag, men du skal selv stå for frokost og aftensmad. Du kan både købe måltider hos os eller tage din egen mad med. Personalet kan fortælle dig mere, når du kommer.

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til og fra døgnpladserne.

Der er en sovende nattevagt, som du kan ringe til, hvis du har behov for hjælp.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Vi vil gerne involvere dig i behandlingen, fordi vi ofte ser, at du er en vigtig person som pårørende. Du kan være en støtte for patienten, og du kan hjælpe os ved at fortælle, hvordan patienten plejer at være i gode perioder.

Vi kan dog kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi dog stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Du har også mulighed for at få pårørendesamtaler hos os.

Besøg

Du er som pårørende velkommen til at komme på besøg. Vi har ikke nogen faste besøgstider.

Der er også mulighed for, at du kan komme og overnatte sammen med patienten. I kan aftale nærmere med personalet.

Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål eller vil høre nærmere om døgnpladserne.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Kontakt

Telefon

9611 5080

Telefontid

Alle dage: Kl. 8-22

Send mail via borger.dk

Adresse

De ambulante døgnpladser i Holstebro

Center for Sundhed

Psykiatrien i Nordvest

Stationsvej 35

7500 Holstebro

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp