Om teamet

I Team for ADHD og Dobbeltdiagnoser i Gødstrup udreder og behandler vi dig, der er over 18 år og har:

 • kompliceret ADHD/ADD
 • en dobbeltdiagnose, dvs. du har et misbrug og en alvorlig psykisk sygdom. Det kan også være, der er mistanke om alvorlig psykisk sygdom, som er svær at udrede pga. misbruget.

For at komme i behandling hos os, skal du have en henvisning fra:

 • Din egen læge
 • Et andet sted i psykiatrien.

Du skal desuden bo i enten:

 • Herning Kommune
 • Holstebro Kommune
 • Ikast-Brande Kommune
 • Lemvig Kommune
 • Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Struer Kommune.

Dit forløb hos os foregår uden indlæggelse. Teamet består af:

 • Psykologer
 • Sygeplejersker
 • Speciallæger.

Vi er et uddannelsessted for sygeplejestuderende og psykologpraktikanter, som du også kan forvente at møde hos os.

Dit besøg

Når du har fået en henvisning, indkalder vi dig til en indledende samtale med en sygeplejerske eller en psykolog. Du modtager indkaldelsesbrevet i din e-Boks.

Til den indledende samtale taler vi om:

 • Din sygdomshistorie
 • Dine symptomer
 • Dine forventninger til behandling.

Du er velkommen til at tage en pårørende og/eller din kommunale støtteperson med. De kan støtte, lytte og bidrage til din behandling.

Vi vil efter samtalen drøfte i vores team, om et forløb i Team for ADHD og Dobbeltdiagnoser er relevant for dig.

Det er ikke sikkert, vi kan tilbyde dig et forløb. Det er som regel fordi, et andet tilbud er mere relevant for dig. Hvis det er tilfældet, vejleder vi dig om alternative muligheder, f.eks. et kommunalt tilbud.

I behandling for svær ADHD/ADD eller dobbeltdiagnose

Din behandling kan bestå af:

 • Samtaler
 • Undervisning i din sygdom (enkeltvis eller i grupper)
 • Medicin
 • Samtaler med dine pårørende, hvis du ønsker det
 • Vejledning om din livsstil
 • Vejledning om socialpsykiatriske tilbud.

Vi planlægger din behandling sammen med dig. Du vil som udgangspunkt møde den samme behandler, som du mødte til din indledende samtale.

Hvis du har et misbrug af rusmidler, forventer vi, at du sideløbende arbejder med det med støtte fra dit kommunale rusmiddelcenter.

Hvis du er henvist pga. en dobbeltdiagnose, vil forløbet i højere grad være på dine præmisser og i dit tempo. Det er nemlig vigtigt, at du ikke føler dig presset. Her lægger vi sammen en plan for din behandling, hvor vi kigger på dine aktuelle symptomer og problemer.

Vi vil gerne inddrage dine pårørende

Dine pårørende kan være vigtige, når vi skal finde ud af, hvordan vi giver dig det bedste forløb. Derfor vil vi gerne inddrage dem i din behandling og invitere dem med til dine samtaler. Vi inddrager kun dine pårørende, hvis du ønsker det.

Din egen læge og kommune kan også være gode samarbejdspartnere.

Når din behandling hos os slutter

Det er forskelligt, hvor længe du skal være i behandling hos os. Et typisk forløb for ADHD/ADD varer seks måneder. Hvis du er henvist pga. en dobbeltdiagnose, varer dit forløb typisk længere end seks måneder.

Når dit forløb hos os slutter, kan du have brug for fortsat støtte. Du har altid din egen læge, men der kan også være f.eks. et kommunalt tilbud, der er relevant for dig.

Måske sker der forandringer i din tilstand, som gør, at du har behov for tilbud i et andet psykiatrisk team. Hvis det er tilfældet, henviser vi dig til dem.

Du kan kontakte rusmiddelcenteret i din kommune og høre nærmere om behandlingsmulighederne.

Du kan også altid søge råd og vejledning hos forskellige organisationer for patienter og pårørende.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende er du vigtig. Vi vil derfor gerne involvere dig i behandlingen, da du kan være en støtte for patienten og en god samarbejdspartner for personalet.

Du kan f.eks. være med til den indledende samtale eller til samtaler, hvor vi underviser jer i patientens psykiske lidelse. Du har ikke mulighed for at være til stede til patientens gruppebehandling.

Samtidig er vi opmærksomme på dig, dine ressourcer og den situation, du som pårørende står i.

Det er ikke sikkert, at patienten har lyst til, at du er involveret i behandlingen. I det tilfælde er vi nødt til at respektere deres ønske og kan ikke fortælle om behandlingen.

Du er dog altid velkommen til at ringe til os og fortælle om din oplevelse af patientens sygdom. Hvis de ikke ønsker at inddrage dig, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Vær opmærksom på at behandleren har journalpligt – også når du ringer.

Vi tilbyder ikke pårørende at tale med lægen alene.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Find vej

Adresse og kort

Se vores interaktive oversigtskort med parkeringsmuligheder på www.m.rm.dk ved at klikke på billedet.

Regionspsykiatrien Gødstrup

Hospitalsparken 15

7400 Herning

Psykiatriens afdelinger i Gødstrup ligger i fløj S, T, U og V.

Kontakt

Telefon

7847 4500 (vælg klinik 1)

Telefontid

Alle hverdage fra 08.00-13.00

Ved akut opstået behov eller afbud med kort frist kan vi også træffes i følgende tidsrum:

Mandag til onsdag: 13.00-15.30
Torsdag: 13.00-17.00
Fredag: 13.00-14.30

I ferieperioder kan der være andre åbningstider. Dem oplyser vi på telefonsvareren.

 

Send mail via borger.dk

Adresse

Team for ADHD og Dobbeltdiagnoser

Regionspsykiatrien Gødstrup

Hospitalsparken 15

7400 Herning

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp