Om klinikken

Du kommer i behandling hos os i Retspsykiatrisk Klinik i Skejby, hvis du er over 18 år, har en psykiatrisk diagnose, og har fået en behandlingsdom i retten.

Du kommer for det meste i et behandlingsforløb hos os, efter du har været indlagt på et sengeafsnit i retspsykiatrien. Det sker f.eks., hvis du har været indlagt med en anbringelsesdom, som retten har lavet om til en behandlingsdom uden indlæggelse.

Du kan få mere information om behandlingsdomme her.

Varigheden af et forløb hos os er forskellig fra patient til patient. Du kan ikke selv vælge at stoppe behandlingen før tid.

I klinikken vil du møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Socialrådgivere
 • Psykologer
 • Fysioterapeuter
 • Sekretærer.

Vi arbejder for at hjælpe dig til at få det bedre psykisk og kan leve et meningsfyldt liv uden kriminalitet.

Din behandling hos os vil typisk bestå af:

 • Regelmæssige samtaler
 • Medicinsk behandling
 • Misbrugsbehandling
 • Aktiviteter udenfor hjemmet.

Vi vil gerne hjælpe dig til at få et bedre og sundere liv uden kriminalitet. Derfor har vi også meget fokus på dit helbred.

Dit besøg

Når du kommer hos os første gang, holder vi en samtale med dig.

Til samtalen deltager en overlæge sammen med en sygeplejerske eller socialrådgiver. I nogle tilfælde er der også en person fra Kriminalforsogen med til den første samtale.

Du får tilknyttet et fast team af behandlere gennem hele dit forløb hos os. Dit team består af:

 • En overlæge
 • En sygeplejerske eller socialrådgiver.

Sammen med dig laver vi en behandlingsplan. Dine behandlere sørger for at inddrage relevante samarbejdspartnere. Det kan f.eks. være din hjemkommune eller Kriminalforsorgen.

Du har typisk en aftale med os en gang om ugen. I nogle perioder ser vi dig mere og i andre perioder mindre. Dine aftaler med os kan foregå:

 • I klinikken
 • I dit eget hjem eller på dit bosted
 • Et tredje sted vi aftaler med dig.

Det er meget vigtigt, at du overholder de aftaler, som vi laver med dig fra gang til gang. Det kan f.eks. være aftaler om:

 • at du skal tage din medicin
 • at du ikke skal misbruge
 • at du ikke skal begå ny kriminalitet.

Du skal altid overholde vores aftaler. Hvis du ikke gør det eller udebliver fra dine behandlinger, kan du blive indlagt i henhold til din dom. Det kan ske i retspsykiatrien eller et andet sted i psykiatrien.

Efter din behandling hos os

Én gang om året vurderer statsadvokaten din dom. Her laver din behandlingsansvarlige overlæge en udtalelse om, hvordan din behandling går. Retten afgør herefter, om din behandling hos os skal fortsætte.

Når din behandling hos os stopper, bliver du flyttet til en mindre intensiv indsats i en anden klinik i psykiatrien. Du skal derfor fortsat modtage behandling og møde op til aftaler et andet sted i psykiatrien.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Vi ønsker et godt samarbejde med dig som pårørende, da det har stor betydning for behandlingen. Du er en vigtig ressource, da du kender patienten godt og også kan være en del af deres liv efter behandlingen. Du er velkommen til at kontakte patientens primære behandler, hvis der er noget, som du har brug for at tale om.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kun kan inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Du kan også kun få aktindsigt, hvis patienten tillader det.

Hvis der ikke er samtykke, vil vi dog stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Find vej

Adresse og kort

Klik på billedet for at se vores interaktive oversigtskort med parkeringsmuligheder (via www.m.rm.dk)

Retspsykiatrisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Tyge Søndergaards Vej 26

Indgang L

8200 Aarhus N

Kontakt

Telefon

7847 2640

Telefontid

Hverdage: Kl. 8-15 (Fredag: Kl. 8-14.30)

Send mail via borger.dk

Adresse

Retspsykiatrisk Klinik

Retspsykiatrisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Tyge Søndergaards Vej 26, Indgang L

8200 Aarhus N

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp