Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person. Du er en støtte for patienten og en vigtig samarbejdspartner for os på Sengeafsnittet for Retspsykiatri, R2, der varetager behandlingen. Vi vægter højt, at du bliver involveret – i det omfang sikkerheden tillader det. Patienterne har en dom til anbringelse eller behandling, og sikkerheden er derfor vigtig.

Du vil opleve, at der er mange regler omkring besøg. Reglerne er indført af hensyn til patienter, personale og besøgende og er vigtige at overholde, så vi kan sikre et sikkert miljø for alle.


Besøg

Besøgstider for pårørende

Hvor foregår besøg?

Mad

Hvem må besøge?

Anmod om besøgstilladelse

Undtagelser

Personlige ejendele

Sikkerhedsregler

Besøg fra samarbejdspartnere

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.