Når et menneske får skizofreni, kan der for både den ramte og familien opstå nogle nye og svære problemstillinger. For at kunne løse disse problemer på en god måde har man brug for ny viden og støtte.

Undersøgelser viser, at deltagelse i flerfamiliegruppe, hvor man træner problemløsning og kommunikation, kan mindske risikoen for tilbagefald.


Sådan foregår det

Formål med gruppen

Metode i flerfamiliegruppen

Dagsorden

Indhold

Personale


Hvor og hvornår

Tid og sted


Afbud

Ved afbud

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.