Du er indlagt på Sengeafsnit S3 i Regionspsykiatrien Gødstrup. Her undersøger og behandler vi patienter med affektive lidelser, der har brug for støtte 24 timer i døgnet.

Til at begynde med vil vi hjælpe dig til rette i afsnittet. Vi vil gennemgå forskellige informationer og fortælle dig om behandling, livet på afsnittet og meget mere.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte personalet.


Om os

Om S3


Undersøgelse og behandling

Din behandling

Tvang

Under indlæggelsen forventer vi, at:


Kontaktperson

Din kontaktperson


Pårørende og besøg

Besøg og besøgstider

Samarbejde med pårørende


Udskrivning

Efter indlæggelsen


Praktiske oplysninger

Rygning

Gåtur/frisk luft

Erstatning og forsikring

Værdigenstande

Vask

Mere info

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.