Her kan du læse om gruppeforløb for voksne med depression. Vi arbejder ud fra behandlingsmetoden kognitiv adfærdsterapi. 


Før du starter i gruppen

Inden du starter i gruppen, har du været til samtale hos din primærbehandler i Team for Affektive lidelser. Sammen har I besluttet, at du med fordel kan deltage i gruppeforløbet.


Sådan foregår det

 • Gruppeforløbet strækker sig over 12 sessioner plus en pårørendesession. I alt 13 sessioner.
 • Vi mødes en gang om ugen. Hver session varer to timer inklusiv en pause. 
 • Der er cirka otte deltagere og to-tre terapeuter i gruppen.
 • Du bliver tilknyttet den samme gruppe gennem hele forløbet. 

Du er stadig tilknyttet din primærbehandler

Du vil stadig være tilknyttet din primærbehandler, mens du går i gruppen. Typisk vil du dog have færre individuelle samtaler, mens du følger gruppen. Det kan også være at de individuelle samtaler skal sættes helt på pause, mens du går i gruppen.  


Temaer

Der er et tema for hver gang, vi mødes i gruppen:

 1. session: Hvad er depression?

 2. session: Registrering af humørændringer

 3. session: At bryde den onde cirkel

 4. session: Problemsituationer

 5. session: Negative automatiske tanker

 6. session: Alternativ tænkning

 7. session: Kognitive forvrængninger og fejltolkninger

 8. session: Adfærdseksperimenter

 9. session: Uhensigtsmæssige leveregler

 10. session: Modificering af uhensigtsmæssige leveregler

 11. session: Forebyggelse af tilbagefald

 12. session: Opsamling og opsummering af metoden.

Pårørendesession: Depression, behandling samt støtte fra og til pårørende. 


Pårørende

Undervejs i forløbet er der en pårørendesession, hvor både du og dine pårørende kan deltage. Det er godt at inddrage dine pårørende i din behandling, da det kan styrke effekten af din behandling og være med til at forebygge tilbagefald.  

Formålet med pårørendesessionen er: 

 • at oplyse om depression på generelt plan og om vores behandlingstilbud.  
 • at oplyse om, hvordan man som pårørende kan støtte op om behandlingen. 
 • at dele viden om, hvordan man kan passe på sig selv som pårørende. 

Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.  

Pårørendesessionen vil typisk ligge på et andet tidspunkt end de øvrige sessioner. Det er op til dig, om du foretrækker at tage forældre, partner, børn, venner eller andre pårørende med.  


Vores forventninger til dig

 • Alle i gruppen har tavspligt.  
 • Du vil få lidt hjemmearbejde fra gang til gang. Det skal hjælpe dig med at overføre metoder fra behandlingslokalet til din hverdag. 

Afbud

Vi vil bede dig om altid at give besked i tilfælde af afbud. Afbud meldes til vores sekretærer på telefon 7847 4500. Tast 2 for klinik 2 og vælg Team for Affektive Lidelser.

Telefonen er åben mandag til onsdag kl. 8.00-15.30, torsdag kl. 8.00-17.00, fredag kl. 8.00-14.30. 


Afslutning

Du vil mødes med din primærbehandler, efter at forløbet er afsluttet.


Mere information

Du er meget velkommen til at spørge din primærbehandler, hvis du har brug for mere information om gruppeforløbet.

Kontakt Team for Affektive Lidelser

Telefon

7847 4500 (vælg klinik 2)

Adresse

Team for Affektive Lidelser

Regionspsykiatrien Gødstrup

Hospitalsparken 15

7400 Herning

Gå direkte til:

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.