Patientinformation er lavet til dit barn og jer som forældre. Den indeholder informationer om Sengeafsnit 5 for Skolebørn.

Sengeafsnit 5 for Skolebørn er et døgnafsnit for 7-13-årige. Her undersøger og behandler vi børn og unge med psykiske vanskeligheder.

Vi vil i forbindelse med indlæggelse fortælle jer om behandlingen, livet i afsnittet og meget mere. Har I spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte personalet.  


Om os

Hvad er Sengeafsnit 5?