Om os

Sengeafsnit 1 er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Skejby. På sengeafsnit 1 bliver børn med forskellige psykiatriske vanskeligheder og/eller udviklingsforstyrrelser indlagt for at blive undersøgt eller behandlet.

I starten af indlæggelsen vil vi hjælpe jeres barn og jer til rette i sengeafsnittet. Vi vil fortælle om undersøgelse og behandling, livet i afsnittet m.m.

Eget værelse

To grupper

Indlæggelsestid


Undersøgelse og behandling

Vi anvender altid:

  • Miljøterapi
  • Lægeundersøgelse
  • Forældresamtaler.

Ofte indgår der også:

  • Psykologisk testning
  • Interviews
  • Spørgeskemaundersøgelser.

Alt afhængig af, hvad der er jeres barns behov, kan der også være brug for:

  • Individuelle samtaler
  • Individuel terapi.

Nogle enkelte børn kan have brug for behandling med medicin.
Det, at gå i skole på afsnittet, betragtes også som en del af behandlingen.

Jeres accept

Vi foretager ingen undersøgelser uden jeres accept. Vi vil altid fortælle jer om vores iagttagelser.

Det første døgn

Inden for de første 24 timer af indlæggelsen vil en sygeplejerske foretage en kort fysisk vurdering af jeres barn. Der bliver målt blodtryk og puls, og vejrtrækningen bliver vurderet. 

EKG, blodprøver og vejning

Det kan også være, at lægen vurderer, at jeres barn skal have taget blodprøver og EKG (undersøgelse af hjertets rytme).

Med mindre andet er aftalt, bliver jeres barn vejet en gang om ugen.

Miljøterapi

Skolen

Aktiviteter


Kontaktpersoner

I får tildelt to kontaktpersoner fra miljøpersonalet (sygeplejersker og pædagoger) og en kontaktperson fra behandlerteamet (psykolog).

I kommer primært til at tale med kontaktpersonerne under indlæggelsen. Det er også dem, der har et særligt ansvar for sammenhængen i behandlingsforløbet.

Forældresamtaler


Til pårørende

Det har stor betydning, at I forældre deltager aktivt i møder og forældresamtaler i afsnittet, mens jeres barn er indlagt.

Det er også vigtigt, at vi har en god løbende dialog. Vi vil meget gerne høre om jeres oplevelser og erfaringer med jeres søn eller datter gennem hele hans eller hendes opvækst. På den måde kan vi bedst tilrettelægge mulige undersøgelser og behandling.

Vi er naturligvis også meget interesserede i at høre, hvad I oplever som jeres barns aktuelle problemer.

Under hele jeres barns indlæggelse vil vi løbende fortælle jer om vores oplevelser og iagttagelser.

Besøg


Praktiske oplysninger

Husk at medbringe følgende ting:

Mobiltelefon, iPad og computer

Forsikring

Weekend

Transport til og fra afsnittet

Dine rettigheder


Kontakt

Kontakt Sengeafsnit 1

Telefon

7847 3110

Telefontid

Sengeafsnit 1 er bemandet døgnet rundt, så du kan altid ringe til os. 

Adresse

Sengeafsnit 1 for skolebørn

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

Palle Juul- Jensens Boulevard 175, Indgang K

8200 Aarhus N

 

Send mail via borger.dk

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.