Forløbet TUF har blandt andet til formål at styrke forældres kompetencer og sikre gode overgange mellem indlæggelse og udskrivelse.

Tværfaglig Udgående Funktion bliver efterfølgende forkortet 'TUF'.


Sådan foregår det

Hvad er TUF?

Formålet med behandlingstilbuddet

TUF - Det tidligere Tværfagligt Udgående Team (TUT)

Baggrund for Tværfagligt Udgående Team (TUT)

Erfaringer fra Tværfaglig Udgående Team (TUT)


Hvem?

Hvem er TUF henvendt til?

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.