Vi tilbyder samtaler og rådgivning til både dig og dine pårørende. Det kan du læse mere om her. 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.


Om enhed for selvmordsforebyggelse

Vi er et ambulant tilbud. Det vil sige, at du ikke er indlagt, men kommer i enheden og får hjælp.

Her vil du møde psykologer og sekretærer. Personalet har tavshedspligt. Med dit samtykke samarbejder vi med praktiserende læger og andre relevante parter med kendskab til din situation.


Undersøgelse og behandling


Du får en fast behandler som kontaktperson

Du får tilknyttet en fast behandler gennem hele forløbet. Behandleren er også din kontaktperson, som følger dig tæt, og skal sørge for sammenhæng i dit forløb.

Din behandler samarbejder med de øvrige behandlere for at hjælpe dig bedst muligt og inddrager din praktiserende læge, der oftest står for den medicinske behandling.


Pårørende

Vi vil gerne inddrage dine pårørende i behandlingen. Det kan være familie, en nær ven eller en anden, der kan støtte dig. Hvis du ønsker det, kan du aftale med din behandler, at du inviterer en eller flere med til en pårørendesamtale.


Afslutning af forløb

Forløbet slutter efter aftale med din behandler. Hvis du ønsker at afslutte forløbet, skal du give direkte besked til din behandler. Hvis du udebliver fra to samtaler i træk, går vi ud fra, at du ikke har brug for kontakt til enheden, og du vil blive afsluttet. 

Selvom du har afsluttet forløbet, er du altid velkommen til at kontakte os igen eller blive genhenvist af din egen læge, hvis du igen får selvmordstanker.

Vi inddrager relevante samarbejdspartnere for eksempel din egen læge og finder ud af, om du har behov for en anden behandling eller støtte efter vores behandling.


Mere information

Kontakt

Adresse

Enhed for Selvmordsforebyggelse

Afdeling for Depression og Angst

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Palle Juul Jensens Boulevard 175, Indgang K

8200 Aarhus N

Telefon

7847 2150

Telefontid

Mandag: Kl. 8-15.30

Tirsdag: Kl. 8-17

Onsdag: Kl. 8-17

Torsdag: Kl. 8-15.30

Fredag: Kl. 8-15

Send sikker mail via borger.dk

Gå direkte til:

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.