Vi tilbyder samtaler og rådgivning til både dig og dine forældre. Det kan du læse mere om her. 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.


Om os

Vi er et ambulant tilbud. Det vil sige, at du ikke er indlagt, men kommer i enheden og får hjælp.

Her vil du møde psykologer og sekretærer. Personalet har tavshedspligt. Med dit/dine forældres samtykke samarbejder vi med praktiserende læger og andre relevante parter med kendskab til din situation. 


Undersøgelse og behandling

Din behandling består af:

 • Samtaler med dig, dine forældre og andre nære personer for at vurdere selvmordsrisiko
 • Korte samtaleforløb med selvmordsforebyggende sigte
 • Afdækning af mulige belastninger i dit liv
 • Løsningsforslag eventuelt med inddragelse af skole og praktiserende læger
 • Plan for videre opfølgning
 • Rådgivende samtale til forældre
 • Plan for forebyggelse af tilbagefald.

Sådan foregår behandlingen:

 • Du får den samme behandler gennem hele forløbet
 • Du lærer, hvordan du undgår at handle på dine selvmordstanker eller gentage selvmordsforsøg
 • Du og din behandler taler om problemer og finder måder at løse dem på
 • Du og din behandler laver en plan for, hvad du skal gøre, hvis du har
  selvmordstanker (sikkerhedsplan)
 • Det er vigtigt, at du møder til samtalerne og husker at melde afbud i god tid
 • Samtalerne varer cirka 45 minutter.


Til forældre

Som forældre er det en god idé, at:

 • Støtte den unge i at følge behandlingen og selv deltage efter aftale og behov
 • Medvirke til at sikre, at der meldes afbud, hvis den unge er forhindret i at møde
 • Tale med den unge om, hvad der kunne være hjælpsomt. Det kan også ske i samarbejde med behandler
 • Støtte den unge i at følge de eventuelle videre tiltag og anbefalinger, der er aftalt.

Mere information

Kort om selvmord og selvmordstanker

Selvmordstanker er en almindelig reaktion på svære belastninger.

De er ikke varige og aftager oftest igen. Mange, der tænker på eller forsøger selvmord, ønsker egentlig ikke at dø. De fleste fortryder, at de har forsøgt.

Vi vil gerne forebygge, at du kommer i en situation, hvor du kommer til at gøre skade på dig selv.

Selvmord er en meget ensom måde at dø på, og det påvirker dem, man efterlader. Der er ingen fortrydelsesret.

Akut behov: Henvend dig til læge eller vagtlæge

Ved akut behov for hjælp skal du i dagtimerne henvende dig til din egen læge.

Uden for dagtimerne skal du kontakte vagtlægen på. tlf. 7011 3131 (hverdage  kl. 16-8 og hele døgnet lørdage, søndage og helligdage).

Hvis du er akut selvmordstruet skal du ringe 112.

Rådgivning

Du kan kontakte:

Psykiatrisk Rådgivningstelefon: 7847 0470

Døgnet rundt tilbydes råd og vejledning. Her tager sygeplejersker telefonen.

Livslinien: 70 201 201

Telefonen er åben alle dage mellem kl. 11-05.

Se mere på www.livslinien.dk


Kontakt

Adresse

Enhed for Selvmordsforebyggelse

Afdeling for Depression og Angst

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Palle Juul Jensens Boulevard 175, Indgang K

8200 Aarhus N

Telefon

7847 2150

Telefontid

Mandag: Kl. 8-15.30

Tirsdag: Kl. 8-17

Onsdag: Kl. 8-17

Torsdag: Kl. 8-15.30

Fredag: Kl. 8-15

Send sikker mail via borger.dk

Gå direkte til:

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.