Mennesker med en bipolar sygdom oplever i kortere eller længere perioder kognitive vanskeligheder, dvs. besvær med at koncentrere sig, huske, bevare overblikket og løse problemer. I Klinik for Bipolar Sygdom er kognitive vanskeligheder et vigtigt fokuspunkt i behandlingen af bipolar sygdom.

Her kan du læse om, hvad kognitive vanskeligheder er, hvordan de kan vise sig ved bipolar sygdom, og hvordan de kan påvirke din hverdag. Der er desuden gode råd til, hvordan du kan håndtere disse udfordringer.


Om kognitive vanskeligheder ved bipolar sygdom

Hvad er kognition?

Hvad er kognitive vanskeligheder?

Hvad er bipolar sygdom?

Ændringer i tænkningens form, hastighed og indhold

Hypomani: Bedring af de kognitive funktioner

Mani: Selvkontrol og hæmninger er ophævet

Depression: Tænkningen er negativ og pessimistisk

Blandingstilstande: Påvirkning af opmærksomhed og koncentration


Hvad kan du gøre?

Ha' tålmodighed og undgå at overbelaste dig selv

Tal med din behandler

Tænk på dig selv efter en sygdomsfase

Råd til at støtte tænkningen


Afslutning og behandling

Efter sygdomsforløb: Påvirkning af kognition og svært at holde fokus

Varighed af kognitive problemer er forskelligt

Selvstændig behandling ved opmærksomhedsforstyrrelser

Vanskeligheder kan påvirke din begavelse

Eksempler på vedvarende besvær med tænkningen

Kognitive vanskeligheder giver anledning til selvkritik og skamfølelse

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.