Psykoterapi, medicin, TMS eller ECT er nogle af de behandlinger, du måske vil blive tilbudt, hvis du har en depression.

Behandlingssteder

Psykiatrien i Region Midtjylland behandler depression i disse teams:

Behandlingsformer

Der er forskellige former for behandling, der kan have effekt på en depression eller være med til at forebygge nye depressioner. Ved svære depressioner og ved nogle moderate depressioner spiller medicin en afgørende rolle. Medicin bør dog kombineres med forskellige former for samtale.

Inden behandlingen sættes i gang, vil du have en samtale med din behandler. Her taler I om, hvilke former for behandling, der vil passe bedst til dig.

Samtaler

En meget vigtig del af din behandling er samtaler med din kontaktperson og kontaktlæge. Det gælder uanset om du er indlagt eller i ambulant behandling. Er du svært forpint af din depression, er samtalerne af støttende karakter og tager udgangspunkt i her-og-nu situationer.

Når depressionen letter, og du bedre kan koncentrere dig og huske, kan I tale om andre forhold. Sammen med din læge kan I undersøge de mulige årsager til depressionen, tale sygdomsforløbet grundigt igennem og sammen udarbejde planer for den nærmeste fremtid. Hvis I kan finde frem til, hvad der udløste depressionen, kan du måske undgå det i fremtiden.

Jeg kunne ikke se noget håb om, at jeg nogensinde ville få det anderledes. Jeg ville aldrig blive mig selv igen.

Undervisning i sygdommen - psykoedukation

Du kan få tilbudt undervisning i relevante forhold omkring depressionen, og hvordan du kan håndtere den. Det samme kan dine pårørende. Det er vigtigt at vide så meget som muligt, for at du kan forholde dig til depressionen og om muligt forebygge tilbagefald.

Undervisningen kan både foregå i grupper og individuelt.

Psykoterapi

Depressioner kan lede til uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre. Det kan hænge sammen med forskellige psykologiske problemstillinger, fx tab, traumer og personlige forhold. Disse problemer kan være med til at vedligeholde eller udløse nye depressioner.

I psykoterapi arbejder man typisk med nogle af de forhold, der kan være med til at udløse eller vedligeholde depressionen. Samtalerne kan foregå individuelt, i gruppe eller over for par eller familier. Formålet med terapien er at dæmpe dine depressive symptomer, forebygge selvmord, forebygge nye depressioner samt at forbedre din evne til at fungere i dagligdagen.

Hvorvidt du kan have nytte af psykoterapi afhænger blandt andet af din aktuelle tilstand (herunder depressionens sværhedsgrad), tidligere sygdomsforløb og motivation.

Der er forskellige terapeutiske metoder, som har god effekt i behandling af depressioner. Fx kognitiv adfærdsterapi, interpersonel terapi eller psykodynamisk korttidsterapi. Det enkelte psykoterapeutiske forløb varierer i forhold til indhold, målsætning, metoder og varighed. Men relationen mellem dig og din terapeut har altid stor betydning.

Medicinsk behandling

Medicin anbefales som regel til behandling af svær depression. I visse tilfælde bruges det også til behandling af moderat depression.

Antidepressiv medicin virker på nogle af de kemiske processer, der er i ubalance i hjernen i forbindelse med en depression. Medicinen normaliserer blandt andet niveauet af stresshormonet kortisol og hjernens signalstoffer serotonin og noradrenalin. De har betydning for humør, koncentrationsevne og hukommelse. Desuden har et normalt niveau af disse stoffer også betydning for, at du får en normal døgn- og søvnrytme.

Der kan gå op til 4-6 uger, før man kan afgøre, om medicinen virker. Nogle gange er man nødt til at sætte dosis op eller forsøge med et nyt lægemiddel, hvis den ønskede virkning udebliver, eller hvis du får ubehagelige bivirkninger. I tilrettelæggelsen af behandlingen tager man blandt andet hensyn til din alder, depressionens sværhedsgrad og antallet af tidligere depressioner.

Behandling med magnetstimulation (TMS)

Magnetstimulation er en behandlingsform, hvor man ved at påvirke hjernen med et magnetfelt fremkalder en ganske svag strøm i hjernevævet.

De seneste 20 års forskning har vist, at gentagen stimulation af bestemte områder i hjernen har en antidepressiv effekt.

Magnetstimulation bliver typisk tilbudt til patienter med depression, der ikke har haft den ønskede virkning af medicinsk behandling.

Læs mere om magnetstimulation (TMS) i Region Midtjylland her:

ECT (Electroconvulsive Therapy)

ECT er en yderst effektiv behandling ved svære depressioner, hvor der er overhængende livsfare enten på grund af selvmordsrisiko, eller fordi man holder op med at spise og drikke. Desuden bruges behandlingen, hvis andre behandlinger ikke har virket.

Behandlingen består i at man, under narkose, får tilført en smule strøm til bestemte dele af hjernen via to elektroder, der er placeret på hovedet. Forskellige studier tyder på, at ECT-behandlinger øger dannelsen af nye hjerneceller. For at forebygge tilbagefald supplerer man typisk med medicin og i nogle tilfælde forebyggende ECT.

Læs mere om behandling med ECT her.

Denne side er opdateret i september 2022.

Direkte link til vores sider om depression hos voksne:
www.dep2.ps.rm.dk