Hvis du er over 18 år og har akut brug for intensiv behandling, kan du blive indlagt på Sengeafsnit for Intensiv Behandling og Observation M1 i Viborg.

Om sengeafsnittet

I Sengeafsnit M1 i Viborg behandler vi dig, der er over 18 år og har:

 • en svær psykisk lidelse
 • et særligt behov for intensiv, psykiatrisk pleje og observation.

Vi er en modtagefunktion. Det betyder, at du starter din indlæggelse hos os, men ofte kun skal være her i en kortere periode.

Du kan blive flyttet til et af vores andre sengeafsnit. Det kan også være, at du bliver udskrevet igen og fortsætter din behandling i et af vores teams eller hos din egen læge.

Vi har 14 pladser på afsnittet.

Afsnittet kan være med åbne eller låste døre. Det afhænger af, hvad patienterne har behov for. Døren er dog altid låst kl. 21-9. Hvis det er andre patienter end dig, der har behov for en låst dør, kan du kontakte personalet for at komme ud.

Vi har mange forskellige faggrupper ansat på sengeafsnittet. Du kommer primært til at møde sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, mens du er indlagt.

Hverdagen på afsnittet

Vi går meget op i at skabe en hverdag, hvor patienter, pårørende og personale føler sig trygge. Det er vigtigt for os, at du føler dig hørt, forstået og respekteret.

På afsnittet har vi forskellige fællesområder:

 • En fælles spisestue, hvor du kan spise sammen med andre patienter. Du kan også spise på dit eget værelse.
 • En stue med fjernsyn.

Du kan lave forskellige aktiviteter på afsnittet. Det kan f.eks. være:

 • Spille brætspil
 • Lave perler
 • Bruge vores motionsredskaber.

Du kan læse mere om at være indlagt i Regionspsykiatrien Midt her.

Din indlæggelse

Før indlæggelse

Når du bliver indlagt hos os, får du en grundig information om vores afsnit og den behandling, vi tilbyder dig. Du får udleveret vores husorden, som det er vigtigt, at du læser og følger. Vi vil gerne gennemgå husordenen med dig og svare på spørgsmål, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Du må meget gerne medbringe din faste medicin. Vi opbevarer og udleverer medicinen til dig. Du har derfor ikke selv adgang til din medicin.

Under indlæggelse

Vi gør vores bedste for, at du skal føle dig velkommen og tryg under din indlæggelse. Vi fortæller dig derfor om behandlingen og hverdagen på afsnittet, når du kommer.

Du får dit eget værelse med toilet og bad.

Hver dag får du en kontaktperson. Dine kontakpersoner er ansvarlige for, at din behandling hænger sammen. Du får også en samtale med en læge, når du bliver indlagt.

Din indlæggelse hjælper med at stabilisere dig, så vi kan hjælpe dig videre. Din behandling kan bl.a. bestå af:

 • Samtaler med læge, kontaktperson m.fl.
 • Medicin.

Vi tager altid udgangspunkt i dine mest akutte behov.

Vi inddrager dig i din behandling. Vi vil derfor gerne snakke med dig om, hvordan du oplever dine problemer, og hvad dit mål med behandlingen er.

Vi tilpasser så vidt muligt din behandling sammen med dig og gerne dine pårørende. Vores erfaring er, at dine pårørende kan være vigtige, når vi skal finde ud af, hvordan vi giver dig den bedste behandling. Vi inddrager kun dine pårørende, hvis du giver samtykke til det.

Efter indlæggelse

Sammen laver vi en plan for, hvad der skal ske efter din indlæggelse hos os.

Ofte vil du fortsætte din behandling et andet sted. Det kan f.eks. være:

Det kan føles som en stor omvæltning at skulle vende tilbage til din hverdag igen. Her kan du læse om andres oplevelser med at blive udskrevet og få gode råd i forbindelse med din udskrivelse.

Patientvejledninger

I sengeafsnittet har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Vi vil gerne involvere dig i forløbet, fordi vi ofte ser, at du er en vigtig person som pårørende, der har en positiv effekt. Du kan både være en støtte for patienten og en god samarbejdsparter for personalet.

Du kan bl.a. fortælle os:

 • hvordan patienten plejer at være, når han eller hun har det godt
 • om forløbet op til patientens indlæggelse 
 • om særlige forhold i patientens opvækst, som vi skal være opmærksomme på.

Samtidig har vi respekt for dig, dine ressourcer og den situation, du som pårørende står i.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Besøg

Du er velkommen til at komme på besøg på afsnittet. Af hensyn til patienterne og dagligdagen på afsnittet skal alle besøg aftales med personalet på forhånd.

Når du kommer på besøg hos os, skal du ringe på døren ind til afsnittet. Så kommer personalet og lukker dig ind.

Hvis du f.eks. ønsker at tage en gave med, skal du aftale det med personalet.

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget.

Børn som pårørende

Som barn kan det være rigtig svært at forstå, hvad der sker, når mor eller far er syg. 

Vi tilbyder familiesamtaler, hvor vi har fokus på børnenes behov. Vi hjælper jer med at tale om det, der er svært. Samtalerne foregår på børnenes præmisser og i et sprog, som passer til deres alder.

Du kan læse mere om familiesamtaler her.

Find vej

Adresse

Sengeafsnit for Intensiv Behandling og Observation M1

Søndersøparken 1, 3. etage (find indgangen ved den røde cirkel med "A" på kortet)

8800 Viborg

Oversigtskort

Klik på kortet for at åbne det som PDF.

Oversigtskort for sengeafsnit og klinikker i Regionspsykiatrien Midt i Viborg.

Kontakt

Telefon

7847 4134

Telefontid

Sengeafsnit M1 er bemandet døgnet rundt, så du kan altid ringe til os.

Patienttelefon: 7847 4137

Send mail via borger.dk

Adresse

Sengeafsnit for Intensiv Behandling og Observation M1

Søndersøparken 1, 3. etage

8800 Viborg

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp