Hvis du er over 18 år og har symptomer på en psykoselidelse eller skizofreni, kan du blive henvist til Psykoseteamet i Silkeborg.

Om teamet

I Psykoseteamet i Silkeborg udreder og behandler vi dig, der er over 18 år for psykoselidelser og skizofreni.

Læs mere om psykoselidelser og skizofreni hos voksne her.

For at starte i et forløb hos os skal du have en henvisning fra enten:

 • Din egen læge
 • En vagtlæge
 • En privatpraktiserende psykiater.

Dit forløb hos os er uden indlæggelse. Du kommer ind til os til samtaler eller gruppetilbud på hverdage i dagstimerne. 

Når du kommer ind til os, vil du møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Psykologer
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Socialpædagoger.

Dit besøg

Når du har fået en henvisning, indkalder vi dig til en indledende samtale i vores Udredningsteam. Du modtager indkaldelsesbrevet i din e-Boks.

Til den indledende samtale taler vi bl.a. om:

 • hvordan du har det
 • hvilke symptomer du oplever
 • hvilken behandling vi evt. kan tilbyde dig.

Vi vurderer ud fra samtalen, om der er behov for flere undersøgelser, for at du kan få stillet en diagnose og begynde i behandling.

Det er ikke sikkert, at vi kan tilbyde dig et forløb. Det er som regel, fordi et andet tilbud er mere relevant for dig. Hvis det er tilfældet, vejleder vi dig om alternative muligheder, f.eks. et kommunalt tilbud.

Hvis vi tilbyder dig behandling, samarbejder vi med dig og gerne dine pårørende om at lave en plan for din behandling. Planen tager altid udgangspunkt i dine behov.

Din behandling

Din behandling kan bestå af:

 • Psykoterapi, både individuelt og som gruppeterapi 
 • Undervisning i din sygdom
 • Involvering af pårørende
 • Flerfamiliegruppe
 • Medicin.

Du får en primærbehandler

Når du starter i et forløb hos os, får du tilknyttet en primærbehandler - også kaldet kontaktperson. Din primære behandler er ansvarlig for, at din behandling hænger sammen og passer til dig.

Du kan læse mere om din primære behandlers rolle her.

Vi vil gerne inddrage dine pårørende

Dine pårørende kan være vigtige, når vi skal finde ud af, hvordan vi giver dig den bedste behandling. Vores erfaring er, at din sygdom også påvirker deres liv og relation til dig.

Derfor vil vi gerne inddrage dem i din behandling og invitere dem med til samtaler sammen med dig. Vi kan også tilbyde dine pårørende samtaler alene.

Vi inddrager kun dine pårørende, hvis du ønsker det.

Når din behandling hos os slutter

Vi kan ikke på forhånd sige, hvor længe du skal være i behandling hos os. Det afhænger af din sygdom, og hvordan du udvikler dig i løbet af din behandling.

Inden du afslutter dit forløb, laver vi sammen en plan for din opfølgende behandling. Det kan f.eks. være:

 • Hos din egen læge
 • I et kommunalt tilbud.

Du kan også altid søge råd og vejledning hos forskellige organisationer for patienter og pårørende.

Til pårørende

Som pårørende kan du være en vigtig person. Vi vil derfor gerne samarbejde med dig. Du kan være en støtte, og du kan fortælle os:

 • hvordan patienten plejer at være, når vedkommende har det godt
 • forløbet op til, at patienten har fået en henvisning til os
 • særlige forhold i patientens opvækst, som vi skal være opmærksomme på.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Børn som pårørende

Som barn kan det være rigtig svært at forstå, hvad der sker, når mor eller far er syg. 

Vi tilbyder familiesamtaler, hvor vi har fokus på børnenes behov. Vi hjælper jer med at tale om det, der er svært. Samtalerne foregår på børnenes præmisser og i et sprog, som passer til deres alder.

Du kan læse mere om familiesamtaler i Psykiatriens Hus her.

Find vej

Adresse og kort

Parkering

Offentlig transport

Kontakt

Telefon

7847 5800

Telefontid

Mandag-torsdag: Kl. 8-15

Fredag: Kl. 8-14

Send mail via borger.dk

Adresse

Psykoseteam

Psykiatriens Hus

Falkevej 5

8600 Silkeborg

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp