Hvis du har en personlighedsforstyrrelse, kan du blive henvist til Team for Personlighedsforstyrrelser i Skive.

Om teamet

I Team for Personlighedsforstyrrelser i Skive behandler vi dig, der er over 18 år og som er diagnosticeret med en personlighedsforstyrrelse.

For at starte i et forløb hos os, skal du have en henvisning fra enten:

 • Din egen læge
 • En privatpraktiserende psykiater
 • Et andet sted i psykiatrien.

Dit besøg

Når du har fået en henvisning, starter du oftest med en afklarende samtale i Team for Vurdering og Udredning. Du modtager indkaldelsesbrevet i din e-Boks. Samtalen hjælper os med at finde ud af, hvilket tilbud der er relevant for dig.

Til samtalen taler vi bl.a. om:

 • hvordan du har det
 • hvilke symptomer du oplever.

Vi vurderer ud fra samtalen, om der er behov for flere undersøgelser, for at du kan få stillet en
diagnose og begynde i behandling. Hvis et andet tilbud end psykiatrien er mere relevant for dig,
vejleder vi dig om alternative muligheder, f.eks. en privatpraktiserende psykolog eller psykiater.

Hvis Team for Vurdering og Udredning vurderer, at det er relevant for dig at komme i behandling i Team for Personlighedsforstyrrelser, samarbejder vi med dig og gerne dine pårørende om at lave en plan for din behandling.

Din behandling

Når du kommer ind til os, vil du møde:

 • Psykologer og behandlere
 • Sekretærer
 • Læger

Dit forløb hos os er uden indlæggelse og vil primært foregå hos psykologer, som er i tæt dialog med lægen om at sikre den rette behandling til dig.

Behandlingen består primært af undervisning og samtaleterapi individuelt og i grupper.

Du får en kontaktperson

Når du starter i et forløb hos os, får du tilknyttet en kontaktperson fra teamet, som du vil kunne
kontakte undervejs i forløbet ved behov.

Vi vil gerne inddrage dine pårørende

Dine pårørende kan være vigtige, når vi skal finde ud af, hvordan vi giver dig den bedste behandling. Vores erfaring er, at din lidelse også påvirker deres liv og samliv med dig.

Vi vil derfor gerne inddrage dem i din behandling og invitere dem med til samtaler sammen med dig. Vi inddrager dem kun, hvis du ønsker det.

Når din behandling hos os slutter

Varigheden af dit behandlingsforløb afhænger af din lidelse og hvordan behandlingen virker for dig. Når dit forløb er slut, afsluttes du sædvanligvis til egen læge, som, ved behov, kan følge op på din behandling.

Du kan også altid søge råd og vejledning hos forskellige organisationer for patienter og pårørende om personlighedsforstyrrelser.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende er du en vigtig person. Vi vil derfor gerne samarbejde med dig. Du kan være en støtte for patienten, og du kan fortælle os:

 • hvordan patienten plejer at være, når vedkommende har det godt
 • forløbet op til, at patienten har fået en henvisning til os
 • særlige forhold i patientens opvækst, vi skal være opmærksomme på.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Din kontakt med os

Patienten får en kontaktperson i forbindelse med opstart af forløb hos os. Du er velkommen til at henvende dig til kontaktpersonen, hvis du har spørgsmål.

Børn som pårørende

Som barn kan det være rigtig svært at forstå, hvad der sker, når mor eller far er syg. 

Vi tilbyder familiesamtaler, hvor vi har fokus på børnenes behov. Vi hjælper jer med at tale om det, der er svært. Samtalerne foregår på børnenes præmisser og i et sprog, som passer til deres alder.

Du kan læse mere om familiesamtaler her.

Find vej

Adresse og kort

Regionspsykiatrien Midt - Skive

Kompagnigade 11B

7800 Skive

Klik for at få en rutevejledning via Google Maps.

Bemærk! Team for Personlighedsforstyrrelser er endnu ikke på kortet, men du kan finde det samme sted som Team for ADHD. Vi arbejder hårdt på at opdatere kortet.

Kontakt

Telefon

Telefon: 7847 4300

Telefontid

Mandag: Kl. 8-15

Tirsdag: Kl. 8-15

Onsdag: Kl. 8-12

Torsdag: Kl. 8-15

Fredag: Kl. 8-13

Send mail via borger.dk

Adresse

Team for Personlighedsforstyrrelser

Kompagnigade 11B

7800 Skive

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp