Hvis du er over 68 år og har symptomer på en psykiatrisk lidelse og/eller demens, kan du blive henvist til Team for Ældrepsykiatri i Viborg.

Om teamet

I Team for Ældrepsykiatri udreder og behandler vi dig, hvis du enten:

 • er fyldt 68 år, og har en psykisk lidelse
 • udviser svære adfærds- eller psykiske symptomer på demens (uanset alder).

For at starte i et forløb hos os skal du have en henvisning fra enten:

 • Din egen læge
 • Et andet sted i psykiatrien/sundhedsvæsnet
 • En privatpraktiserende psykiater.

Dit forløb foregår uden indlæggelse. Din behandling kan foregå:

Når du kommer ind til os, vil du møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Sekretærer.

Vi samarbejder med din læge, din kommunes ældrepleje og demenskonsulenter, hvis du ønsker det.

Dit besøg

Når du har fået en henvisning, indkalder vi dig til en indledende samtale. Du modtager indkaldelsesbrevet i din e-Boks eller som brev, hvis du ikke har e-Boks.

Til samtalen taler vi bl.a. om:

 • hvordan du har det
 • hvilke symptomer du oplever.

Vi vurderer ud fra samtalen, om der er behov for flere undersøgelser, for at du kan få stillet en diagnose og begynde i behandling.

Du får tilknyttet en sygeplejerske, der er din primære behandler. Sammen laver I en plan for din behandling. Både du og gerne dine pårørende er vigtige, når vi sammensætter dit forløb.

Du kan læse mere om din primære behandlers rolle her.

Det er ikke sikkert, at vi ikke kan tilbyde dig et forløb. Det er som regel, fordi et andet tilbud er mere relevant for dig. Hvis det er tilfældet, vejleder vi dig om alternative muligheder, f.eks. et kommunalt tilbud.

Din behandling

Behandlingen kan bestå af:

 • Samtaler, som foregår sammen med dine pårørende eller personale fra kommunen
 • Undervisning i egen sygdom
 • Evt. NADA-behandling
 • Evt. medicin og opfølgning på medicinens virkning.

Du kan få undervisning i din sygdom

Hvis du har en depression eller bipolar lidelse, kan vi tilbyde dig et undervisningsforløb. Her lærer du mere om, hvad depression er. Undervisningen foregår i en mindre gruppe over seks mødegange. Dine pårørende må også meget gerne deltage i undervisningen.

Du kan læse mere om undervisningen her.

Hvis du har demens, kan du få et undervisningsforløb hos din kommune. Det kan du tale med din demenskonsulent om.

Når din behandling hos os slutter

Vi kan ikke på forhånd sige, hvor længe du skal være i behandling hos os. Det afhænger af din sygdom, og hvordan du udvikler dig i løbet af din behandling.

Når du bliver afsluttet hos os, fortsætter du typisk din behandling et andet sted. Det kan f.eks. være:

 • Hos din egen læge
 • I et kommunalt tilbud.

Du kan også altid søge råd og vejledning hos forskellige organisationer for patienter og pårørende, f.eks. Alzheimerforeningen.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende er du en vigtig person. Vi vil derfor gerne samarbejde med dig. Du kan være en støtte for patienten, og du kan fortælle os:

 • hvordan patienten plejer at være, når vedkommende har det godt
 • forløbet op til, at patienten har fået en henvisning til os
 • særlige forhold i patientens opvækst, vi skal være opmærksomme på.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Du kan få undervisning for pårørende

Hvis du er pårørende til en ældre med depression eller bipolar lidelse, tilbyder vi dig at deltage i et undervisningsforløb, hvis den ældre ønsker det. Undervisningen foregår sammen med den ældre i mindre grupper.

Du kan læse mere om undervisningen her.

Din kontakt med os

Patienten får en primærbehandler, når de starter i et forløb hos os. Primærbehandleren har ansvar for, at de forskellige dele af behandlingen hænger sammen.

Du er altid velkommen til at henvende dig til den primære behandler og aftale en tid for en samtale. Du kan bedste træffe den primære behandler mandag til fredag kl. 8.15-9.

Find vej

Kontakt

Telefon

7847 4280

Telefontid

Mandag-torsdag: Kl. 8-15

Fredag: Kl. 8-14

Din primære behandler træffes bedst over telefonen mellem kl. 8.15 - 9.00.

Send mail via borger.dk

Adresse

Team for Ældrepsykiatri

Søndersøparken 14, 1. sal

8800 Viborg

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp