Er du over 18 år og har en psykisk lidelse, kan du blive indlagt på Sengeafsnit O1 i Horsens.

Om sengeafsnittet

På Sengeafsnit O1 i Horsens behandler vi dig, der er over 18 år og har en psykisk lidelse. 

For at blive indlagt hos os, skal du først have en henvisning fra enten:

 • Din egen læge
 • Vagtlægen.

Herefter møder du ind i Psykiatriske Modtagelse, hvor vi tager stilling til, om vi indlægger dig.

Vi har 23 sengepladser. Afsnittet er et åbent afsnit, hvor vi har mulighed for at låse døren. Det gør vi, hvis der er patienter, som har behov for det.

På afsnittet møder du forskellige faggrupper. Det afhænger af dit behandlingsforløb og kan bl.a. være:

 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Læger
 • Psykologer
 • Fysioterapeuter
 • Socialrådgivere
 • Peer-medarbejdere, der har erfaring som patienter i psykiatrien og nu er uddannet og ansat til at støtte andre.

Hverdagen på afsnittet

Vi går meget op i at skabe en hverdag, hvor både patienter, pårørende og personale føler sig trygge. Det er vigtigt for os, at du føler dig hørt, forstået og respekteret.

På afsnittet har vi en fast døgnrytme og spiser på samme tidspunkt hver dag. Vi har derudover forskellige fællesarealer:

 • Fælles opholdsrum
 • Motionsrum
 • Sanserum
 • Gårdhave
 • Boldbane.

Vi har en aktivitetstavle på gangen. Her står nogle af de fælles aktiviteter, som vi planlægger i løbet af ugen. Vi tilpasser aktiviteter efter de indlagte patienter. Det kan f.eks. være fællessang, gåture eller holdtræning.

Du kan læse mere om Sengeafsnit O1 her.

Din indlæggelse

Din behandling tager altid udgangspunkt i dig og dine mest akutte behov. Ingen indlæggelser er derfor ens, selvom diagnosen kan være den samme.

Før indlæggelse

Når du bliver indlagt hos os, informerer vi dig om vores afsnit og den behandling, vi tilbyder dig. Det foregår i et tempo, der passer til din tilstand. Du får også udleveret vores husorden, som det er vigtigt, at du læser og følger. Vi vil gerne gennemgå husordenen med dig og svare på spørgsmål, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du kan finde vores husorden her.

Hvis du har mulighed for det, må du gerne medbringe:

 • Behageligt tøj
 • Toiletsager
 • Personlige ejendele 
 • Bøger, computer mv.
 • Sportstøj.

Under indlæggelse

Når du bliver indlagt, får du en daglig kontaktperson og en behandler. De planlægger din indlæggelse sammen med dig.

Du får som udgangspunkt dit eget værelse med toilet og bad. Du kan dog komme til at dele værelse med en anden patient, hvis vi er presset på plads i afsnittet. Det kan også være, at du skal flytte værelse i løbet af din indlæggelse.

Vi arbejder med Safewards, som er en miljøterapeutisk metode. De daglige aktiviteter, som er en del af metoden, hjælper dig med at håndtere almindelige hverdagssituationer. Du aftaler med dine kontaktpersoner, hvordan du følger afsnittets døgnrytme, og hvor ofte du deltager i aktiviteter.

Behandlingen vil oftest bestå af:

 • Medicin
 • Samtaler
 • NADA-behandling (øreakupunktur)
 • Aktiviteter, f.eks. fysisk træning, gåture eller spil.

Vi finder sammen ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig. Det er vigtigt for os, at du er med til at lave planen for din behandling. Vi inddrager dine pårørende, hvis du ønsker det.

Din behandling og indlæggelse er som udgangspunkt frivillig. Vores erfaring er, at det i enkelte tilfælde kan være nødvendigt, at vi behandler dig mod din vilje. Det sker bl.a. hvis du er til fare for dig selv eller andre.

Hvis det sker, informerer vi dig om årsagen. Du får i alle former for tvang en patientrådgiver, der hjælper og vejleder dig.

I Regionspsykiatrien Horsens arbejder vi hele tiden med at forebygge tvang. Det vil du opleve ved forskellige forebyggende tiltag på sengeafsnittene.

Efter indlæggelse

Vi laver sammen en plan for, hvad der skal ske efter din indlæggelse. Planen laver vi, før vi udskriver dig.

Vi inddrager også relevante samarbejdspartnere i det videre forløb. Det kan være:

Det kan føles som en stor omvæltning at skulle vende tilbage til din hverdag igen. Her kan du læse om andres oplevelser med at blive udskrevet og få gode råd.

Patientvejledninger

I sengeafsnittet har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende er du vigtig. Vi vil derfor gerne involvere dig i behandlingen, da du kan være en støtte for patienten og en god samarbejdspartner for personalet, fordi:

 • du har stor viden om vedkommende, der er i behandling
 • du ved, hvad der er gået forud for kontakten til Psykiatrien
 • du ved, hvordan patienten er som person – både i gode og dårlige perioder
 • du ved, hvor længe symptomerne har været der, og måske hvad der kan virke dæmpende eller kan fremprovokere en forværring.
 • du ved, om der er noget særligt i patientens liv, som vi skal være opmærksomme på.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Besøg

Du må gerne komme på besøg på afsnittet. I må være på patientens værelse under besøget. Hvis der kommer børn på besøg, skal du altid aftale det med personalet.

Vores besøgstider er:

 • Hverdage: Kl. 14-17 og igen fra 19-21
 • Weekender og helligdage: Kl. 10-21.

Hvis du har andre ønsker om besøg, skal du aftale det med personalet.

Børn som pårørende

Som barn kan det være rigtig svært at forstå, hvad der sker, når mor eller far er syg.

Vi kan henvise patienter med børn under 18 år til familiesamtaler. Samtalerne foregår oftest efter indlæggelsen.

Møder for pårørende

Hver måned holder vi et møde for pårørende over 18 år. Det er et fælles tilbud for alle pårørende i Regionspsykiatrien Horsens. Her kan du stille spørgsmål og tale med andre i samme situation.

Du kan læse mere om pårørendemøder her.

Find vej

Kontakt

Telefon

7847 5010

Telefontid

Sengeafsnit O1 er bemandet døgnet rundt, så du kan altid ringe til os.

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp

Send mail via borger.dk

Adresse

Psykiatrisk Sengeafsnit O1

Regionspsykiatrien Horsens

Sundvej 30, Indgang Z

8700 Horsens