Vanskelighederne ved autisme er livsvarige. Man kan dog stadig udvikle sig og leve et meningsfuldt liv med den rette støtte.

Behandlingssteder

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling står for hjælpen til børn og unge med autisme i Region Midtjylland.

Behandlingsformer

Specialpædagogisk behandling

Autismespektrumsforstyrrelser er noget, man lever med hele livet. Det kan dog være meget forskelligt, hvordan det kommer til udtryk. Blandt andet har jeres barns alder, andre vanskeligheder og vilkår i hverdagen betydning. Behandlingen tilpasses derfor jeres barns forudsætninger. På samme måde er det vigtigt at finde jeres barns motivation for at lære nyt. 

Indsatsen er bygget på en socialpædagogisk tilgang. Her er der fokus på støtte til trivsel, indlæring og udvikling. Der anvendes behandlingsmetoder som:

  • struktureret pædagogik
  • visuel støtte
  • kompenserende kommunikationsmetoder.

Behandlingen foregår som oftest i barnets nærmiljø. Det vil sige i hjemmet, skole eller daginstitution. Ved mindre børn er der primært fokus på jer som forældre og professionelle omkring barnet. Her oplæres I i at bruge de forskellige behandlingsmetoder

Psykoedukation

Undervisning i psykiske lidelser og udviklingsforstyrrelser kaldes for for psykoedukation. Undervisningen bliver ofte tilbudt til både jer og jeres barn.

Formålet med psykoedukation er at give jer en viden og forståelse for autismespektrumforstyrrelse. Nogle gange tilbydes undervisningen via en app med forskellige relevante emner.

Støtte og vejledning til familien

Støtte og vejledning bliver som regel varetaget af kommunen. Det kan fx være af en familievejleder eller specialpædagog. Desuden kan man via sin socialrådgiver i kommunen ansøge om særlig støtte. Det kan fx være kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, kurser eller aflastning.

Autisme og medicin

Autismespektrumforstyrrelser kan ikke behandles med medicin. Medicin kan dog være nødvendig til behandling af ledsagende sygdomme. Opstart af medicinsk behandling skal ske hos en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Det er nødvendigt, at speciallægen følger behandlingen i det første stykke tid. Senere kan den varetages af jeres praktiserende læge.

Tekst på denne side er opdateret marts 2022(version 1.03).

Senest revideret af: Sanne Lemcke, forskningssygeplejerske ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

Direkte link til Region Midtjyllands information om autisme hos børn og unge: www.aut1.ps.rm.dk