Vanskelighederne er ved autisme er livsvarige. Man kan kan dog stadig udvikle sig og leve et meningsfuldt liv med den rette støtte.

Specialpædagogisk behandling

Psykoedukation

Støtte og vejledning til familien

Autisme og medicin

Tekst på denne side er opdateret marts 2022(version 1.03).

Senest revideret af: Sanne Lemcke, forskningssygeplejerske ved  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.