En del af den behandling, du kan blive tilbudt er psykoedukation, samtaler og medicin.

Behandlingssteder

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling står for behandlingen af ADHD hos børn og unge i Region Midtjylland.

Behandling for ADHD

Forståelse er lige så vigtig som behandling

Selvom symptomerne på ADHD/ADD i høj grad kan bedres, kan det oftest ikke kureres. Forståelse er derfor meget vigtig, så man kan indrette dagligdagen så den passer til barnet/den unge.

Flere af symptomerne på ADHD/ADD kan virke generende på andre mennesker. Fx at man er urolig og larmer. Mange tror, at folk med ADHD opfører sig sådan med vilje. Det er meget sjældent tilfældet.

Samtidig har folk med ADHD svært ved at se, hvordan de virker på andre. For mange kommer det som et chok, at andre mennesker er generet af deres adfærd. Det er derfor vigtigt, at omgivelserne forstår, at mennesker med ADHD ikke har de samme muligheder for at tage ved lære som andre.

Man kan ikke se på mennesker, om de har ADHD/ADD. Men det kan være afgørende for et barns udvikling, at skolen er orienteret om diagnosen. På den måde kan de tage relevante hensyn. Det er derfor en god ide at være åben omkring diagnosen. Den rette forståelse og pædagogiske støtte har stor betydning for at kunne hjælpe et barn eller en ung med en god udvikling.

Tilrettelæggelse af behandling

Hvis du får stillet diagnosen ADHD, vil din kontaktperson i psykiatrien tage stilling til, hvordan din behandling skal tilrettelægges.

Behandlingen kan bl.a. omfatte:

  • Psykoedukation
  • Samtaler/terapi
  • Sociale og pædagogiske støttemuligheder
  • Medicinsk behandling for ADHD og ledsagetilstande.

Psykoedukation

Undervisning i sygdommen kaldes psykoedukation. Psykoedukation er en vigtig del af behandlingen for ADHD/ADD. Det tilbydes både til dig og dine pårørende. Her vil I blive undervist i alle relevante forhold omkring ADHD/ADD. Der vil især blive lagt vægt på, hvordan I håndterer livet med ADHD/ADD.

Desuden vil I få viden om hvilke muligheder for støtte, der er i hjemmet eller på uddannelsen. Undervisningen kan foregå i grupper eller individuelt.

Sociale støttemuligheder

Ofte vil der være brug for støtte fra kommunen. Din kontaktperson i psykiatrien vil ofte kunne hjælpe med at kontakte kommunen. Der kan fx være behov for:

  • Hjælp til de daglige opgaver i hjemmet
  • Mentorordning på dit uddannelsessted eller din arbejdsplads
  • Handicapkompenserende SU, hvis man er under uddannelse

Ofte kan der også være brug for ændringer af de fysiske rammer på dit uddannelsessted eller arbejdsplads. Det kan fx være i form af afskærmning fra distraherende indtryk.

For børn i skolealderen er der behov for en specialpædagogisk tilgang i skolen. Det kan fx være afskærmning, mulighed for pauser samt hjælp til at skabe overblik over opgaver.

Medicinsk behandling

Hvis du har moderat til svær ADHD/ADD er medicin ofte nødvendig. Det er den behandlingsform, der har den bedst dokumenterede effekt.

Medicinen virker ved at øge mængden af signalstoffer i de områder af din hjerne, der er ramt. Medicin har generelt en god effekt på vanskeligheder med opmærksomheden.

Mange med ADHD/ADD oplever, at medicin hjælper dem til at:

  • Kunne koncentrere sig
  • Blive mere rolige
  • Reflektere

Der sker ofte en bedring af symptomer, når den rette medicin er fundet. Det kan tage tid, inden behandlingen er optimal. Det er bl.a., fordi alle mennesker reagerer forskelligt på medicin.

Læs mere om forskellige lægemidler, opstart i behandling mm. på vores side om Medicin mod ADHD til børn og unge.

Tekst på denne side er opdateret januar 2022 (version 1.03).

Senest revideret af: Overlæge Per Hove Thomsen fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Direkte link til vores information om ADHD hos børn og unge: www.adhd1.ps.rm.dk